Hvordan bestiller jeg prosjekteringspakken?

I Ledningsportalen kan du legge inn en bestilling om ledningsdata for planlegging og en bestilling tilknyttet terrengmåling. Send inn bestillingene og vi tar videre kontakt.