Bistand i forbindelse med arbeid nær strømførende anlegg for Linja AS

Nettselskapet Linja AS har signert avtale med oss i Geomatikk AS der vi i forbindelse med kabelpåvisning skal bistå i tilfeller med arbeid nær strømførende anlegg. Dette innebærer at våre feltteknikere vil gjennomføre en risikoanalyse i forbindelse med påvisning når vi allerede er på stedet. Dette for å kartlegge om arbeidet kommer innenfor eller utenfor FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).

Linja AS ønsker å få en tidlig avklaring på om arbeidet er innenfor eller utenfor FSE, både for å effektivisere prosessen for den som graver, men også for at de på et tidlig stadium kan avklare om det er behov for at en representant fra Linja sendes ut på anleggsstedet før arbeidet kan startes opp. Samtidig vil man sikre god dokumentasjon gjennom hele prosessen.

Linja vil også ta i bruk vår feltapplikasjon GeoTilsyn i forbindelse med oppfølging av arbeid nær strømførende anlegg.