Mo Fjernvarme har signert avtale om gravemeldings- og påvisningstjensten, samt ledningsdata for planlegging

Geomatikk tar over påvisningstjenesten for Mo Fjernvarme i tillegg til avtale om utlevering av ledningsdata for planlegging fra 01.07.2021. Det innføres brukerbetaling, og bestiller vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding/bekreftelse på bestilt påvisning.