Georeferering av ledningskart

Grafisk illustrasjon av kart med punkt