Informasjon om mulig redusert leveranseevne grunnet potensiell streik

Bannerbilde med tekst - viktig informasjon om mulig streik i Geomatikk AS

Vi ønsker å informere alle våre kunder, brukere og forbindelser om mulig streik i Geomatikk AS.

EL & IT Forbundet og Abelia skal til mekling om IKT-overenskomsten. Dersom meklingen ikke fører frem, vil Geomatikk AS bli rammet av streik. Dersom dette skjer, vil dette kunne påvirke leveransepresisjonen vår. Personell som f.eks. saksbehandlere, GIS-konsulenter, feltteknikere og landmålere kan bli tatt ut streik. Dette kan medføre at vi ikke har tilstrekkelige ressurser i ulike områder mens streiken pågår. Det forventes derfor at en streik vil kunne ha innvirkning på vår evne til å behandle gravesøknader og gravemeldinger, herunder levere kabelpåvisning.

Ettersom dette er en lovlig arbeidskonflikt, vil reglene om force majeure bli gjort gjeldende ved redusert evne til å opprettholde nivået på tjenesten som følge av streiken, det vil si forhold som er utenfor vår kontroll.

Frist for meklingen er natt til 27.juni og mer informasjon vil komme når vi vet utfallet av meklingen.

Geomatikk AS håper naturligvis å unngå streik. Vi vil forsøke å opprettholde drift i størst mulig grad ved en eventuell streik, så sant dette er gjennomførbart. Vi vil gjøre vårt ytterste for å redusere negative implikasjoner for våre kunder, brukere av tjenestene og øvrige forbindelser. Vi vil prioritere skadehåndtering og hastesaker (vannlekkasjer o.l.).

Hvis dere har spørsmål eller bekymringer, kan dere ta kontakt via firmapost@geomatikk.no

Takk for deres forståelse og støtte.

 

Vennlig hilsen
for Geomatikk AS­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Anders Mogensen
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Administrerende Direktør