Informasjon vedrørende våre tjenester

Geomatikk beklager at vi i en periode har hatt lavere responstid enn normalt på kabelpåvisning og ledningsmåling. Årsaken er stor pågang, kombinert med bl.a. koronarelatert fravær. Vi er i ferd med å komme tilbake til en normaltilstand. Takk for tålmodigheten.