Midlertidig stenging av telefon som følge av streik

Bannerbilde - Streik i Geomatikk AS

Geomatikk AS innfører midlertidig nedstenging av telefonhenvendelser som følge av streiken mellom EL og IT Forbundet og Abelia. Dette for å kunne prioritere behandling av samfunnskritiske henvendelser.

Som kjent, er Geomatikk AS for tiden rammet av streik etter at EL og IT Forbundet og Abelia ikke klarte å oppnå enighet i meklingen om IKT-overenskomsten.

Denne situasjonen har en betydelig innvirkning på vår operative drift, spesielt når det gjelder kabelpåvisninger, ledningsmålinger og kontroll av søknader mot kommunene.

Vi oppfordrer partene til å finne en løsning, men inntil det skjer, må vi utforske tiltak som kan hjelpe alle som er avhengige av våre tjenester.

Et av tiltakene vi nå gjennomfører er midlertidig nedstenging av telefonhenvendelser til vårt ordremottak / nettservice (Tlf. 915 09 146). Dette betyr at kunder og brukere ikke vil kunne nå oss via telefon, men heller via Ledningsportalen og på e-post. Hensikten er å gi våre saksbehandlere tid til å prioritere og behandle ordre som sikrer nødvendige kabelpåvisninger, i stedet for å bli bundet opp i generelle telefonsamtaler. Vi mener dette vil gjøre driften vår mer effektiv i en situasjon med redusert kapasitet.

Saker som må håndteres akutt fanges opp ved at de tagges som akutt sak i Ledningsportalen og prioriteres av våre saksbehandlere. Ved akutte hendelser på kveld og natt vil vi fortsatt svare på telefon 915 09 146.

 

Takk for deres samarbeid og forståelse i denne utfordrende perioden.

 

Vennlig hilsen
for Geomatikk AS
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Anders Mogensen
Administrerende Direktør

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­