Streik i Geomatikk AS

Bannerbilde - Streik i Geomatikk AS

Vi viser til tidligere informasjon publisert 20.06.2024 om mulig streik i Geomatikk AS, og må med dette meddele at meklingen mellom EL og IT Forbundet og Abelia ikke førte frem. Dette innebærer at 60 ansatte fra Geomatikk AS er tatt ut i streik fra og med arbeidsdagens start torsdag 27.06.2024.

De streikende er personell i følgende roller: kundeansvarlig, saksbehandler, GIS-konsulent, feltteknikere og ledningsmåler i Geomatikk AS. Dette vil medføre at vi ikke kan forvente å opprettholde vanlig drift mens streiken pågår.

Hvordan dette påvirker dere som brukere av Geomatikk AS sine tjenester:

  • Tjenesteforsinkelser: Streiken vil føre til forsinkelser i gravemeldingstjenesten vi leverer på vegne av netteierne. Streiken vil påvirke vår kapasitet på behandling av gravesøknader og gravemeldinger, samt utførelse av kabelpåvisning, ledningsmåling og GIS-tjenester. I tillegg vil fakturering bli forsinket.
  • Redusert tilgjengelighet: Vår kundeservice vil oppleve lengre responstider enn vanlig. Det samme vil gjelde for henvendelser vedrørende fakturering.
  • Midlertidige løsninger: Vi vil gjøre vårt beste for å minimere ulempene og prøve å opprettholde et så høyt servicenivå som mulig gjennom alternative tiltak. Vi vil prioritere skadehåndtering og hastesaker (vannlekkasjer o.l.)

Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon ved endringer i situasjonen.

Ettersom dette er en lovlig arbeidskonflikt, vil reglene om force majeure bli gjort gjeldende ved redusert evne til å opprettholde nivået på tjenesten som følge av streiken, det vil si forhold som er utenfor vår kontroll.

Geomatikk AS beklager det inntrufne og håper på en snarlig enighet mellom partene.

 

Vi minner om risikoen ved å grave uten gravemelding / kabelpåvisning

Til tross for at streiken vil kunne medføre forsinkelser i gravemeldingstjenesten levert av Geomatikk, anmoder vi i samarbeid med alle netteierne om å ikke starte graving eller annet grunnarbeid uten gravemelding / kabelpåvisning. Vi minner om potensiell risiko for liv og helse dersom man skulle være uheldig å skade en kabel, samt potensielle kostnader den som utfører arbeidet kan bli stilt ansvarlig for, dersom man ikke har utført sin undersøkelsesplikt før arbeidet startes.

 

Takk for deres forståelse og støtte.

Vennlig hilsen
for Geomatikk AS­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Anders Mogensen
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Administrerende Direktør