Streiken er avblåst

Bannerbilde med tekst - streiken er avblåst

Tirsdag kveld kom partene til enighet og streiken ble avblåst.

Geomatikk AS vil nå gjenoppta normal drift så godt det lar seg gjøre. Vi minner om at vi samtidig står midt i en ferieavvikling, og ber om forståelse for at vi vil trenge noe tid for å ta unna etterslepet som har oppstått i forbindelse med streiken.  

Vi takker for deres forståelse og støtte i denne utfordrende perioden. 

 

Vennlig hilsen
for Geomatikk AS 

Anders Mogensen
Administrerende Direktør