Skjema for plan i KGrav  - SørØst

Fyll ut skjema nedenfor og send inn. Skjemaet er for registrering av planer for de som ikke har tilgang til KGrav (det er kun autoriserte netteiere og offentlige forvaltere som har tilgang til KGrav). Har du derimot tilgang til KGrav logger du inn her.

Sørøst pano

Informasjon

KGrav er tilgangsstyrt og brukes av infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter, Vegmyndighetene (kommunene og Statens vegvesen), andre offentlige forvaltere av områder det må tas hensyn til ved planlegging av gravearbeider. Andre utbyggere kan også få krav om å levere plan for gravearbeider eller sende søknad om tillatelse til å legge infrastruktur i grunnen.

Geomatikk kan nå tilby å sende inn plan og følge opp planprosessen. Skjemaet under kan benyttes for slike planer i Asker, Bamble, Bærum, Drammen, Færder, Kristiansand, Lørenskog, Oslo, Porsgrunn, Larvik, Lillehammer Skedsmo, Skien og Tønsberg kommune.

Det er obligatorisk å laste opp vedlegg over planområdet. OBS: alle felter merket med stjerne* må fylles ut.

Følgende priser gjelder

  • Kr 4810,- ekskl. mva. for planer som krever koordinering. 
  • Kr 1900,- ekskl. mva. for planer som ikke krever koordinering.

For mer informasjon, kontakt 91509146 eller kgrav.oslo@geomatikk.no

Bestillingsskjema for plan i KGrav - SørØst

Saksbehandler

Generell informasjon

dd.mm.åååå
dd.mm.åååå

Bestillers opplysninger

Ledningseier / Byggherre

Utførende graveentreprenør

Planområde

Sjekkliste for planleggere i KGrav - kun i Oslo


KGrav er et verktøy for behandling, koordinering og godkjenning av planlagte gravearbeider i Oslo kommune.

I henhold til vegloven §32, tydeliggjort i endringer av ledningsforskriften gjeldende fra 01.01.2018, skal det utstedes en tillatelse for lednings-/kabelanlegg som skal etableres over/under/langs offentlig vei. Dette omfatter også plasstøpte konstruksjoner, skap og kummer.

I Oslo kommune skal fra og med 02.01.2019 alle planer om å legge lednings-/kabelanlegg som skal etableres over/under/langs offentlig vei, søkes via KGrav for å få en tillatelse (løyve). Dette gjelder også strekninger under 40 meter og luftstrekk.

Planer som blir lagt inn i KGrav, vil først få en foreløpig godkjenning av trasévalget. Denne gis av vegmyndigheten Bymiljøetaten (BYM). Deretter blir planen lagt ut på høring, slik at alle ledningsaktører har mulighet for å koordinere seg, eller bemerke planen.

Planer som er over 40 meter, skal ha en høringsperiode på minst 3 uker fra opprettet dato. Langtidsplaner med startdato mer enn ett år frem i tid må ha høringsfrist til ca.1 måned før startdato.

Planer under 40 meter og luftstrekk trenger ingen koordinering. Disse får kun godkjenning og løyve.

Ved feilrettingssituasjoner søkes gravetillatelse direkte gjennom ISYcase.

Planlegger har ansvar for å avklare eventuelle innkomne bemerkninger til sin plan, og ta kontakt med aktuelle kontaktpersoner. Når høringsperioden er over og planen er koordinert, kan vegmyndigheten (BYM) gi godkjenning og utstede løyve til aktuelle ledningsaktører som er involvert i planen.

Løyvet etter § 32 sendes til ledningseier. Dersom en underentreprenør søker på vegne av ledningsaktør, må ledningsaktør videresende løyvet til vedkommende entreprenør, fordi løyvet skal legges ved gravesøknaden/arbeidsvarslingssøknaden.

Ta kontakt på trafikkstyring@bym.oslo.kommune.no dersom dere har ytterligere spørsmål.

Vedlegg som skal ligge ved KGrav-plan
Sjekk følgende for planer som skal inn i KGrav
Generelt

Lednings- /kabel- /VA-anlegg

OBS: I beskrivelsesfeltet, oppgi type ledning - dimensjon og spenningsnivå, og annet teknisk utstyr. F.eks.: 2 stk TFXP 4x240 AL (ledning) 1 kV (spenningsnivå), 1 stk 160 mm rør over vei.

Detaljer

Fakturamottaker

Last opp fil over planområdet

Slipp en fil her eller klikk for å laste opp Velg fil
Maksimal filstørrelse: 50MB
reCAPTCHA

Har du spørsmål?

Hvilke regler gjelder i min kommune?

Det er over 400 kommer i Norge, og mange av disse har ulike regler for graving i både privat og offentlig grunn. I en del kommuner vil du få informasjon fra oss tilknyttet de ulike retningslinjene når du bestiller en Gravemelding/kabelpåvisning. Men felles for alle kommuner er at du leverer en gravesøknad i forkant før gravearbeidet settes i gang, dersom du skal grave i offentlig grunn.

Dersom du er en privatperson kan det være at du må levere en gravesøknad selv om du bare skal grave i privat grunn. De fleste kommuner har også en egen kommunal graveinstruks. Denne omhandler hovedsakelig graving på kommunens eiendom.

I Kundeportalen kan du søke om grave- og arbeidstillatelse, og registrere VA/Sanitærmelding for over 60 kommuner i Norge. Les mer om offentlige søknader her.

Kommuner vi ikke har avtale med må du selv ta kontakt med direkte. Du er selv pliktig til å undersøke om hvilke regler som gjelder i din kommune.

Hva koster det å legge inn en plan i KGrav?

  • Kr 4810,- ekskl. mva. for planer som krever koordinering
  • Kr 1900,- ekskl. mva. for planer som ikke krever koordinering

Må jeg ha tillatelse for å grave på min eiendom?

Ved graving på privat grunn varierer praksisen mellom ulike kommuner. I de fleste kommuner trenger du ikke søke kommunen om tillatelse til å grave på egen tomt. Noen kommuner har generell gravesøknadsplikt, og hvis din kommune har en slik løsning må du sende en gravesøknad også ved graving på egen tomt. Det betyr at du må levere en gravesøknad selv om du bare skal grave i privat grunn.

De fleste kommuner har også en egen kommunal graveinstruks. Denne omhandler hovedsakelig graving på kommunens eiendom. Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn må søke kommunen om gravetillatelse.

Hvor oppretter jeg bruker eller plan i KGrav?

Bestillingsskjema (registrering av planer) og informasjon om opprettelse av ny bruker finner du her. 

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no