Prosjekteringspakken

Bestill nymålte terrengmodeller fra dronekartlegging sammen med en komplett oversikt over ledningsdata innenfor samme område. Dette er den perfekte prosjekteringspakken for deg som jobber med planlegging og prosjektering!

prosjekteringspakke gif

BIM og samordningsmodeller stiller økte krav til oppdaterte og nøyaktige kart- og oppmålingsdata. Ferske terrengmodeller med eksisterende infrastruktur gir det beste utgangspunktet for videre planlegging og prosjektering! Prosjekteringspakken effektiviserer planleggerens hverdag. Nå slipper man å bruke mye tid og ressurser på å sammenstille ymse datasett. Ledningsdata fra ulike netteiere kommer ofte i forskjellige formater og koordinatsystemer - og i tillegg er terrengmodeller ofte komplekse å jobbe med.

Prosjekteringspakken1

Geomatikk utleverer ledningsdata på vegne av flere netteiere i Norge - både over og under bakken. Sammen med Geomatikk Survey som produserer 3D-terrengmodeller leverer vi en ferdig bearbeidet prosjekteringspakke. Pakken består av flere datasett (terrrengmodeller + ledningsdata) som sømløst passer sammen og enkelt kan legges inn i ditt GIS-system. Alt bestiller du enkelt gjennom vår Ledningsportal. Ønsker du å kartlegge eventuelt andre og udokumenterte ledninger kan vi gjennomføre opplytting av kabler ved hjelp av kabelsøker eller jordradar.

I bestillingsløsningene legger du inn informasjon om hvilke netteiere du ønsker ledningsdatadata utlevert på vegne av, hva slags format og koordinatsystem du ønsker modellen utlevert på. I tillegg kan du velge metode for innmåling (dronekartlegging, tradisjonell landmåling eller terrestrisk laserskanning). Om du ønsker kan du også spesifisere hva terrengmodellen skal inneholde av data avhengig av ditt behov – slik som bebyggelse, trær, murer, trapper etc.

Prosjekteringspakken2

Modellering fra terrestrisk laserskanning

De tette punktskyene kan vektoriseres til spesifisert vektorformat (DWG, IFC, SOSI m.fl.). Dette sikrer uproblematisk bruk og optimal anvendelse i eksisterende og godt etablerte arbeidsprosesser!

Standard prosjektoppsett kan leveres til:

  • AutoCAD
  • Archicad
  • Revit
  • GEMINI Entreprenør
  • Novapoint

Nye landmålingsinstrumenter og oppmålingsteknikker

Terrestrisk laserskanning og dronekartlegging kombineres med GNSS/GPS, totalstasjonsmålinger og annen landmåling. Vi tilbyr nøyaktig posisjonsbestemmelse og rask og effektiv etablering av fastmerker for hele anleggsperioden.

De detaljerte 3D modellene inneholder bebyggelse, trær, vegetasjon, murer, trapper og andre detaljer med GNSS-nøyaktighet (typisk 2-3 cm i XYZ).

Punktskyene med ønsket tetthet og detaljeringsgrad kombineres gjerne med andre og mindre nøyaktige høydedata og punktskyer fra andre tilgjengelige datasett.

En komplett oversikt og visualisering av ledningsdataene i prosjektområdet kan inkluderes i 3D modellen. Data uten korrekt Z-verdi interpoleres til estimert dybde og kodes iht. gitt kvalitet og nøyaktighet.

Trær og vegetasjon

Våre leveranser er tilpasset dagens økte krav til dokumentasjon av trær og vegetasjon ved byggesøknader. Innmåling og 3D skanning av trær gir korrekt plassering av alle store trær i XYZ, samt stammeomkrets, høyde og kronediameter! Detaljert punktsky eller annen visualisering av trær kan også leveres.

Prosjekteringspakken4

Høyoppløselige ortofoto

Mange grunnkart tilgjengelig er enten udatert eller i dårlig oppløsning. Nye bygg og veier kan ha kommet til siden sist, og på den måten blir grunnkartet ditt relativt verdiløst å jobbe med. Dersom du ønsker et høyoppløselig og oppdatert ortofoto (fra kartlegging med vår drone) over ditt prosjekteringsområde har du et ferskt grunnkart å jobbe med. Dette kan vi også levere sammen sømløst sammen med ledningsdata.

Fra dronekartlegging leverer vi ortofoto med god oppløsning og kort leveringstid. Typisk bakkeoppløsning er 1-2 cm (GSD). Områder opp til 300 – 500 daa produseres og leveres i løpet av få dager. Se forskjellen nedenfor og sammenlign kvaliteten på et satelittfoto med et dronefoto.

Har du spørsmål?

Hvordan bestiller jeg prosjekteringspakken?

I Ledningsportalen kan du legge inn en bestilling om ledningsdata for planlegging og en bestilling tilknyttet terrengmåling. Send inn bestillingene og vi tar videre kontakt.  

Sentralt ledningseierregister

Gravemelding / kabelpåvisning

Offentlige søknader

Ledningsmåling

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no