Hva er vaktordningen til Geomatikk?

Ved en akutt hendelse – som for eksempel omfattende strømbrudd eller vannlekkasjer kan det være nødvendig å sette i gang med å grave for å utbedre feilen umiddelbart. For at man skal unngå å skade annen infrastruktur ytterligere er det nødvendig å lokalisere / påvise kabler så raskt som mulig. For en del netteiere utfører vi denne tjenesten døgnet rundt, med umiddelbar utrykning. Du finner oversikten over hvilke netteiere vi har avtale med ved å søke opp din aktuelle kommune i vårt Sentrale Ledningseierregister her. Dersom telefonnummeret tilknyttet netteieren er oppgitt til 915 09146 betyr det at vi har avtale om utrykning / akutt behandling. Står det oppgitt et annet telefonnummer må du kontakte netteieren direkte via dette nummeret.