Gravemelding og kabelpåvisning

For å unngå skader på kabler og rør, må du finne ut av hvor de ligger før du setter spaden i jorden. I Ledningsportalen kan du bestille kart og påvisning fra mer enn 190 netteiere over hele Norge

Etter-kabler-square2

Hva er en gravemelding?

En gravemelding er en forespørsel som sendes til de netteierne som har ledninger i området for å finne ut om gravearbeidene kommer i konflikt med nedgravde ledninger. Om det er ledninger som berøres av gravearbeidene vil netteier sørge for at ledningene påvises, slik at du unngår å skade disse. En gravemelding er å anse som en klarering av et arbeidsområde. Når du registrerer en gravemelding kan du også bestille påvisning av andre ledninger, for eksempel private kabler eller kabler fra ukjente netteiere.

Hvordan registrerer jeg en gravemelding? 

Geomatikk klarerer arbeidsområder på vegne av over 190 netteiere i Norge. I Ledningsportalen får du tilgang til vår samordnede tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning. Som innlogget bruker registrerer du én henvendelse med nødvendig informasjon om gravearbeidenes formål, geografisk beliggenhet, kontaktinfo, etc. Etter at henvendelsen er sendt inn, vil du få en tilbakemelding på hvilke tiltak Geomatikk vil utføre for å klarere arbeidsområdet.

Våre brukerveiledninger finner du her.

Drone-photo square
Bilde av en entreprenør sammen med en felttekniker fra Geomatikk

Nettselskapets representant - ny tjeneste for e-verk 

Nettselskapets representant er en ny tjeneste vi kan tilby våre eksisterende e-verkskunder på gravemelding- og kabelpåvisningstjenesten. Med en avtale på denne tjenesten, vil rollen nettselskapets representant utøves av Geomatikk på vegne av deg som e-verk, i forbindelse med påvisning nær viktig infrastruktur. Vår felttekniker opptrer som sakkyndig person på vegne av nettselskapet og skal ivareta eiers interesser på anleggsstedet. Formålet er å få en rask og effektiv avklaring rundt behovet for leder for sikkerhet når Geomatikk allerede er på stedet. Prosessen er heldigital og dokumentasjonen tilgjengeliggjøres til både ansvarlig entreprenør og nettselskapet. For deg som entreprenør innebærer dette at dersom e-verket som eier den viktige infrastrukturen i det aktuelle arbeidsområdet har en avtale med oss på tjenesten Nettselskapets representant, vil vi på vegne av e-verket avgjøre om det er behov for leder for sikkerhet.

For deg som e-verk kan du sende inn forespørsel om avtale via knappen under.

Har du spørsmål?

Hva er forskjellen på Gravemelding og offentlig søknad?

En Gravemelding beskriver den forespørselen som sendes til netteiere når man skal grave i bakken og ønsker å finne ut hvor kabler og rør er gravd ned.  En gravemelding er å anse som en klarering av et arbeidsområde. Den som graver har en undersøkelsesplikt i forhold til dette, og ved å sende inn en Gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen. Geomatikk klarerer arbeidsområder på vegne av over 190 netteiere i Norge. I Ledningsportalen kan du levere gravemelding for alle disse netteierne på ett sted, og få utført kabelpåvisning eller utlevert ledningskart fra Geomatikk.  Les mer om Gravemelding her. En Gravemelding gir deg ikke tillatelse til å grave i grunnen. Dette må avklares med den som er grunneier i det aktuelle området. Er grunneier en kommune eller annen offentlig myndighet, må det i tillegg sendes inn en offentlig søknad.
En offentlig søknad er en søknad som må sendes til offentlige myndigheter for å få tillatelse til å grave i eller arbeide på offentlig grunn. For å grave trenger du alltid tillatelse fra den som eier grunnen – og dersom grunneier er en kommune, må du altså søke kommunen om tillatelse. Du må også sende inn en offentlig søknad dersom du skal utføre arbeid på offentlige vann- og avløpsanlegg, eller utføre arbeid på eksisterende ledningsanlegg under og langs offentlig vei. Det kan hende at du også må levere søknad til kommunen selv om du bare skal grave på privat tomt, dette avhenger av praksisen i den aktuelle kommunen. Les mer om offentlige søknader her.

Hvem eier ledninger i mitt planområde?

Få oversikt over hvem som eier ledninger i din kommune, og hva slags avtale de ulike netteierne har med Geomatikk, her: Sentralt Ledningseierregister.
Netteiernes avtaler med Geomatikk avgjør hvilke tjenester som er tilgjengelig i Ledningsportalen. Det kan hende at det også finnes ledninger fra andre ukjente ledningseiere i ditt planområde, som vi i Geomatikk ikke har oversikt over. Dette kan eksempelvis være private kabler på privat tomt. Ved registrering av en gravemelding kan du som en tilleggstjeneste bestille påvisning av andre ledninger, da vil vi i Geomatikk forsøke å lytte opp disse.

 

Hvilke netteiere kan jeg kommunisere med i Ledningsportalen?

Når du registrerer din henvendelse i Ledningsportalen, vil du få opp en oversikt over hvilke ledningseiere som Geomatikk utfører tjenesten for. Du vil i tillegg få en oversikt over aktuelle netteiere som Geomatikk videreformidler henvendelser til, men som vil svare deg opp separat. Til sist vil du få en oversikt over hvilke netteiere du må kontakte direkte. Det sentrale ledningseierregisteret gir deg nødvendig kontaktinformasjon for disse netteierne. Geomatikk tar forbehold om at registeret kan være mangelfullt.

Hva gjør jeg hvis det oppstår en skade?

Dersom det oppstår en skade må du snarest ta kontakt med den eller de ledningseierne som eier ledningene og varsle dem om dette. For mer info se under akutte hendelser.

Kan jeg begynne å grave mens jeg venter på svar?

Du kan ikke påbegynne gravearbeidet før du har skaffet deg nødvendig gravetillatelse fra grunneier, og i tillegg fått påvist ledningsnettet som eventuelt kommer i konflikt med gravearbeidene. Unnlater du å gjøre dette, vil du bli erstatningsansvarlig for de skader som måtte oppstå som følge av gravearbeidene.

Fins det en app som gir meg full tilgang til gravearbeidene mine ute på grøfta?

Ja, du kan få tilgang til Ledningsportalen via din mobiltelefon. Appen heter GeoGrav, og gir deg informasjon om gravearbeidene dine ute på grøfta via vår mobilapp. Appen er gratis og tilgjengelig både i Google Play og App Store (søkeord ‘GeoGrav’). Du bruker samme brukernavn og passord som i Ledningsportalen. Les mer om appen her.

Hvilke åpningstider har ordremottaket/kundeservice?

Åpningstid på Geomatikks ordremottak er som hovedregel hverdager 07:30 – 15:30. I Elvia (tidl. Hafslund Nett) og Elvia (tidl. Eidsiva Nett) sine konsesjonsområder er åpningstiden hverdager 07:00 – 16:00. Vi har også en døgnåpen akuttelefon med en vaktordning som behandler akutte hendelser som vannlekkasjer hele døgnet – alle dager i året. Les mer om ordningen her.

Må jeg ha tillatelse for å grave på min eiendom?

Ved graving på privat grunn varierer praksisen mellom ulike kommuner. I de fleste kommuner trenger du ikke søke kommunen om tillatelse til å grave på egen tomt. Noen kommuner har generell gravesøknadsplikt, som betyr at du må levere en offentlig søknad / gravesøknad også når du skal grave på egen tomt. Det betyr at du må levere en gravesøknad til kommunen selv om du bare skal grave i privat grunn. Gjelder arbeidet graving for vann og avløp som skal kobles til et offentlig VA-nett, må du alltid søke om tillatelse hos kommunen ved å registrere en VA-melding.

De fleste kommuner har også en egen kommunal graveinstruks. Denne omhandler hovedsakelig graving på kommunens eiendom. Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn må søke kommunen om gravetillatelse.

Generelt er du selv pliktig til å undersøke om hvilke regler som gjelder i din kommune.
Husk at du uavhengig av kommunens regler, er pliktig til å undersøke om det finnes nedgravde kabler og ledninger på tomten din før du begynner å grave. Dette kalles en Gravemelding og registreres enkelt i Ledningsportalen.

Hvor lenge er en gravemelding gyldig?

En gravemelding er gyldig i 30 dager fra enten:

a. klarsignal er gitt,
b. kartutlevering er foretatt; eller
c. kabelpåvisning er utført

Dette betyr at et kart eller en påvisning kun er gyldig i 30 dager. Bakgrunnen for dette er blant annet at det kan ha skjedd endringer i netteiers infrastruktur og/eller dokumentasjon i etterkant av at gravemeldingen er registrert. Skal det gjennomføres grunnarbeider etter 30 dager, må derfor gravemeldingen fornyes. Dette kan enkelt gjøres direkte via eksisterende gravemelding i Ledningsportalen eller GeoGrav-appen. Gyldighetsperioden er satt på bakgrunn av spesifikasjoner fra netteierne som Geomatikk utfører gravemelding- og kabelpåvisningstjenesten på vegne av. Dersom du har spørsmål til bakgrunnen for gyldighetsperioden, må dette tas opp direkte med den aktuelle netteieren.

Priser og vilkår

Offentlige søknader

Oversikt over netteiere

Kart for planlegging / prosjektering

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no