Gravemelding og kabelpåvisning

For å unngå skader på kabler og rør, må du finne ut av hvor de ligger før du setter spaden i jorden. I Ledningsportalen kan du bestille kart og påvisning fra mer enn 190 netteiere omkring i Norge

Etter-kabler-square2

Hva er en gravemelding?

En gravemelding er en forespørsel som sendes til de netteierne som har ledninger i området for å finne ut om gravearbeidene kommer i konflikt med nedgravde ledninger. Om det er ledninger som berøres av gravearbeidene vil netteier sørge for at ledningene påvises, slik at du unngår å skade disse. 

Hvordan registrerer jeg en gravemelding? 

Geomatikk klarerer arbeidsområder på vegne av over 190 netteiere i Norge. I Ledningsportalen får du tilgang til vår samordnede tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning. Som innlogget bruker registrerer du én henvendelse med nødvendig informasjon om gravearbeidenes formål, geografisk beliggenhet, kontaktinfo, etc. Etter at henvendelsen er sendt inn, vil du få en tilbakemelding på hvilke tiltak som Geomatikk vil utføre for å klarere arbeidsområdet.

Drone-photo square
Bilde av en entreprenør sammen med en felttekniker fra Geomatikk

Nettselskapets representant - ny tjeneste for e-verk 

Nettselskapets representant er en ny tjeneste vi kan tilby våre eksisterende e-verkskunder på gravemelding- og kabelpåvisningstjenesten. Med en avtale på denne tjenesten, vil rollen nettselskapets representant utøves av Geomatikk på vegne av deg som e-verk, i forbindelse med påvisning nær viktig infrastruktur. Vår felttekniker opptrer som sakkyndig person på vegne av nettselskapet og skal ivareta eiers interesser på anleggsstedet. Formålet er å få en rask og effektiv avklaring rundt behovet for leder for sikkerhet når Geomatikk allerede er på stedet. Prosessen er heldigital og dokumentasjonen tilgjengeliggjøres til både ansvarlig entreprenør og nettselskapet. For deg som entreprenør innebærer dette at dersom e-verket som eier den viktige infrastrukturen i det aktuelle arbeidsområdet har en avtale med oss på tjenesten Nettselskapets representant, vil vi på vegne av e-verket avgjøre om det er behov for leder for sikkerhet.

For deg som e-verk kan du sende inn forespørsel om avtale via knappen under.

Har du spørsmål?

Hva er forskjellen på Gravemelding og offentlig søknad?

En Gravemelding beskriver den forespørselen som sendes til netteiere når man skal grave i bakken og ønsker å finne ut hvor kabler og rør er gravd ned. I tilknytning til denne forespørselen kan man få utført en kabelpåvisning av Geomatikk. Den som graver har en undersøkelsesplikt i forhold til dette, og ved å sende inn en Gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen. En Gravemelding gir deg som graver ingen tillatelse til å grave i grunnen. Dette må avklares med den som er grunneier i det aktuelle området . I Ledningsportalen kan du søke om Gravemelding for over 190 netteiere i hele landet. Les mer om Gravemelding her.
En offentlig søknad er en søknad som må sendes til offentlige myndigheter for å få tillatelse til å grave i eller arbeide på offentlig grunn. For å grave trenger du alltid tillatelse fra den som eier grunnen – og ettersom grunneier er en kommune, må du altså søke kommunen om tillatelse. Du må også sende inn en offentlig søknad dersom du skal utføre arbeid på offentlige vann- og avløpsanlegg, eller utføre arbeid på eksisterende ledningsanlegg under og langs offentlig vei. Les mer om offentlige søknader her.

Hvilke netteiere kan jeg kommunisere med i Ledningsportalen?

Når du registrerer din henvendelse i Ledningsportalen, vil du få opp en oversikt over hvilke ledningseiere som Geomatikk utfører tjenesten for. Du vil i tillegg få en oversikt over aktuelle netteiere som Geomatikk videreformidler henvendelser til, men som vil svare deg opp separat. Til sist vil du få en oversikt over hvilke netteiere du må kontakte direkte. Det sentrale ledningseierregisteret gir deg nødvendig kontaktinformasjon for disse netteierne. Geomatikk tar forbehold om at registeret kan være mangelfullt.

Hva gjør jeg hvis det oppstår en skade?

Dersom det oppstår en skade må du snarest ta kontakt med den eller de ledningseierne som eier ledningene og varsle dem om dette. For mer info se under akutte hendelser.

Kan jeg begynne å grave mens jeg venter på svar?

Du kan ikke påbegynne gravearbeidet før du har skaffet deg nødvendig gravetillatelse fra grunneier, og i tillegg fått påvist ledningsnettet som eventuelt kommer i konflikt med gravearbeidene. Unnlater du å gjøre dette, vil du bli erstatningsansvarlig for de skader som måtte oppstå som følge av gravearbeidene.

Må jeg ha tillatelse for å grave på min eiendom?

Ved graving på privat grunn varierer praksisen mellom ulike kommuner. I de fleste kommuner trenger du ikke søke kommunen om tillatelse til å grave på egen tomt. Noen kommuner har generell gravesøknadsplikt, og hvis din kommune har en slik praksis, må du sende en gravesøknad også ved graving på egen tomt. Det betyr at du må levere en gravesøknad selv om du bare skal grave i privat grunn. Gjelder arbeidet graving for vann og avløp som skal kobles til et offentlig VA-nett, må du alltid søke om tillatelse hos kommunen ved å registrere en VA-melding.

De fleste kommuner har også en egen kommunal graveinstruks. Denne omhandler hovedsakelig graving på kommunens eiendom. Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn må søke kommunen om gravetillatelse.

Generelt er du selv pliktig til å undersøke om hvilke regler som gjelder i din kommune.

Fins det en app som gir meg full tilgang til gravearbeidene mine ute på grøfta?

Ja, du kan få tilgang til Ledningsportalen via din mobiltelefon. Appen heter GeoGrav, og gir deg informasjon om gravearbeidene dine ute på grøfta via vår mobilapp. Appen er gratis og tilgjengelig både i Google Play og App Store (søkeord ‘GeoGrav’). Du bruker samme brukernavn og passord som i Ledningsportalen. Les mer om appen her.

Hvilke åpningstider har kundesenteret?

Åpningstid i kundesenteret er som hovedregel hverdager 07:30 – 15:30. I Elvia (tidl. Hafslund Nett) og Elvia (tidl. Eidsiva Nett) sine konsesjonsområder er åpningstiden hverdager 07:00 – 16:00. Vi har også en døgnåpen akutttelefon med en vaktordning som behandler akutte hendelser som vannlekkasjer hele døgnet – alle dager i året. Les mer om ordningen her.

Priser og vilkår

Offentlige søknader

Oversikt over netteiere

Kart for planlegging / prosjektering

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no