Gravemelding og kabelpåvisning - Tilleggstjenester

For deg som registrerer en henvendelse om gravemelding / kabelpåvisning for å klarere et arbeidsområde, kan vi tilby relevante tilleggstjenester mot et ekstra gebyr.

Kart

Påvisning i stedet for kart

  • Få påvisning selv om ledningseier beslutter grav etter kart
  • Geomatikk påviser de kablene du vanligvis ville fått et kart på

Geomatikk forholder seg til de føringene som ligger i avtalene med de ulike ledningseierne. Stort sett ønsker de at vi skal påvise infrastrukturen deres, men i enkelte tilfeller mener netteier at det er tilstrekkelig at vi utsteder kart på deres vegne. Som en tilleggstjeneste for entreprenører som utfører arbeid i bakken tilbyr vi å påvise i de tilfellene der ledningseiers føringer tilsier at vi skal sende kart. Tilleggstjenester faktureres bestiller av tilleggstjenesten.

Ved å få infrastruktur for alle ledningseiere påvist sikrer du deg ytterligere mot graveskade. Du vil få markert hvor i terrenget alle kabler/ledninger faktisk befinner seg og får et komplett bilde over hele arbeidsområdet. Sjansen for at du som utfører arbeidet tolker kartet feil reduseres, og på den måten minker sjansen for at du påfører kabler/ledninger utilsiktet skade. All statistikk viser at sjansen for graveskade reduseres betraktelig hvis påvisning blir utført – også i de tilfeller der det er godt dokumenterte kabler/ledninger.

Digitale påvisningsmerker til maskinstyring

  • Få påvisningsmerkene rett inn i maskinstyringssystemet
  • Påvisningsmerkene blir målt inn med GPS og leveres på LandXML-format

Ved påvisning kan vi måle inn merkene slik at de kan overføres digitalt – rett inn i maskinstyringssystemet. Dette reduserer risikoen for graveskader og du slipper utfordringen med at spraymerkene på bakken forsvinner grunnet værpåkjenning og annen aktivitet.

Påvisning av andre ledninger

  • Påvisning av ledninger hvor Geomatikk ikke har avtale
  • Utføres til fastpris når vi allerede er på stedet

I mange tilfeller vil arbeidet kunne komme i konflikt med andre ledninger hvor Geomatikk ikke har avtale om påvisning. Geomatikk kan påta seg å påvise slike ledninger dersom disse ledningseierne ikke er i stand til å påvise sitt eget nett. Dette kan eksempelvis være udokumenterte kabler fra kjente ledningseiere, private kabler på privat tomt, eller kabler fra ukjente ledningseiere. Ved bestilling må du bekrefte at aktuelle ledningseier samtykker til at vi påviser deres infrastruktur.

Garantert levering: Dag og tid

  • Bestill påvisning til en bestemt dato og klokkeslett
  • Optimaliser planlegging og fremdrift i gravearbeidet

Når du registrerer en gravemelding med ønsket påvisningsdato, vil vi etterstrebe å levere påvisning på denne datoen dersom påvisning er nødvendig. Vi kan imidlertid ikke garantere leveranse på ønsket dato.

Trenger du påvisning på en bestemt dag og tid, kan du bestille Garantert levering: Dag og tid mot et ekstra gebyr. Dette kan være spesielt nyttig i tilfeller der man er avhengig av veistenging, andre spesielle sikringstiltak eller øvrige forhold som krever at Geomatikk AS møter til et bestemt tidspunkt.

Innmåling av ledninger

  • Innmåling av nye anlegg på åpen og lukket grøft
  • Opplytting og innmåling av eksisterende traseer

Du angir den/de ledningseier(e) du ønsker innmåling for, og vi sørger for at hele dokumentasjonsprosessen blir godt utført. Geomatikk AS har oversikt over hvilke krav den aktuelle ledningseieren har til leveransen. Innmåling og leveranse blir alltid utført i henhold til ledningseiers krav og i henhold til Ledningsregistreringsforskriften.

Hvordan bestille tilleggstjenester?

Tilleggstjenestene bestilles enkelt samtidig som du registrerer en gravemelding i Ledningsportalen. Du fyller ut skjemaet på vanlig måte, og under steget "Tilleggstjenester"  kan du bestille den eller de tilleggstjenestene som er relevante for deg.

Hva koster det?

På siden vår "Priser og vilkår" kan du lese om hva de forskjellige tilleggstjenestene koster dersom du bestiller en eller flere av disse. 

PC med skjermbilde av hvordan man bestiller tjenestene på Ledningsportalen.no

Offentlige søknader

Ledningsmåling

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no