Ledningsmåling

Øk kvaliteten på ledningsdokumentasjon med treffsikker feltdatafangst. Opprett en bruker i Ledningsportalen for enkelt å bestille ledningsmåling.

Bjorn Steinar3

Vi foretar innmåling i henhold til nye krav 

Geomatikk har inngående kjennskap til kravene i ledningsregistreringsforskriften og vet hva som skal måles inn og hvordan. De nye kravene krever spesialkompetanse både mht. hva som skal registreres, hvordan dette skal skje, samt kunnskap om bruk av verktøy og løsninger for datafangst og bearbeiding. Vi holder oss løpende orientert og vil alltid levere i henhold til gjeldende krav.

Geomatikk har utviklet tjenester og løsninger som understøtter hele dokumentasjonsprosessen fra datainnsamling i felt til ferdig oppdatert NIS.

  • Innmåling av nytt ledningsnett på åpen eller lukket grøft
  • Blåsing og innmåling av søketråd
  • Innlegging av innmålt ledningsnett i NIS

Geomatikk har utviklet effektive løsninger for bestilling, oppfølging og levering av oppdrag. Dette betyr at du som kunde slipper å bruke unødige ressurser på dette, men kan motta skreddersydde leveranser fra oss. Prosessene tilpasses den enkelte kunde, og den enkelte prosess beskrives detaljert i en kundespesifikasjon som inngår som en del av kontrakten.

Innmåling av alle typer ledninger

Geomatikk bistår med alt fra registrering av eksisterende ledningsnett fra bunnen av, til registrering av nyanlegg. I en del tilfeller er feltdatafangst den eneste muligheten til å få dokumentasjon med tilstrekkelig kvalitet. Vi bistår både med innmåling av geografisk posisjon, nett-topologi og egenskaper om de ulike nettelementer. 

Vår bestillingsløsning

Bestillingsløsningen for ledningsmåling i Ledningsportalen består av et skjema som fylles ut. Etter at skjema er fylt ut og sendt inn av deg, behandles henvendelsen som en prisforespørsel. Vi ser på jobben og vurderer omfanget (størrelse, beliggenhet, antall meter ledninger som skal måles inn). Deretter sender vi deg en tilbakemelding på hva jobben vil koste. Har ditt firma rammeavtale med Geomatikk vil du få tilbakemelding på pris basert på avtalen.

Det er nå også mulig å bestille ledningsmåling som en tilleggstjeneste når du registrerer en gravehenvendelse, dette sparer deg for tid ved at du slipper å registrere to ganger!

Bjorn Steinar2
Drone-photo square

Hva skiller oss fra andre ledningsmålere? 

Mange netteiere opererer med forskjellige innmålingsstandarder og koder infrastrukturen sin på ulike måter (med ulike attributter og verdier). Det som skiller oss fra andre ledningsmålere er at vi har god kjennskap til de ulike netteierne, og vi vet ofte hvordan netteierene ønsker sine data innmålt. 

Skader, merarbeid og konflikter som oppstår på grunn av dårlig dokumentasjon koster norske netteiere store summer hvert år. Hvordan oppstår problemet, og hva gjør vi for å løse det?

Opprett en bruker i Ledningsportalen for å bestille innmåling, eller ta kontakt med fagansvarlig for ledningsmåling nedenfor.

Bjørn Steinar Holt, kontaktperson for ledningsmåling

Telefon: 901 51 899
E-post:  bjorn-steinar.holt@geomatikk.no

Se geomatikk.no for mer informasjon om våre tjenster.

Har du spørsmål?

Hvordan registrerer jeg en henvendelse om ledningsmåling?

Du registrerer en ny henvendelse om ledningsmåling via Ledningsportalen. Velg tjenesten Ledningsmåling og fyll ut skjemaet. Det er nå også mulig å bestille ledningsmåling som en tilleggstjeneste når du registrerer en henvendelse om Gravemelding/Kabelpåvisning, dette sparer deg for tid ved at du slipper å registrere to ganger!

Hvilke priser og vilkår gjelder for bestilling av ledningsmåling?

Bestillingsløsningen for ledningsmåling består av et skjema som fylles ut. Etter at skjema er fylt ut og sendt inn av deg behandles henvendelsen som en prisforespørsel. Vi ser på jobben og vurderer omfanget (størrelse, beliggenhet, antall meter ledninger som skal måles inn). Deretter sender vi deg en tilbakemelding på hva jobben vil koste. Har ditt firma rammeavtale med Geomatikk vil du få tilbakemelding på pris basert på avtalen.
For å bestille ledningsmåling logger du inn i Ledningsportalen. Du kan enten bestille som en egen henvendelse, eller som en tilleggstjeneste samtidig som du bestiller Gravemelding/Kabelpåvisning.

Hvor kan jeg henvende meg for mer informasjon tilknyttet innmåling av ledninger?

Hvis du ønsker mer informasjon vedrørende tjenesten eller informasjon rundt pris og rammeavtaler – ta kontakt med Bjørn Steinar Holt (fagansvarlig for ledningsmåling). Du finner også mer informasjon på Geomatikk.no

Kart for planlegging / prosjektering

Gravemelding / kabelpåvisning

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no