Priser og vilkår - offentlige søknader

Å opprette en bruker i Ledningsportalen er gratis. De ulike tjenestene våre har ulike priser. Du finner mer informasjon nedenfor.

Kgrav laptop

Generell informasjon

I Ledningsportalen kan du registrere og ferdigmelde søknad om graving/disponering av offentlig grunn, samt søknad om VA/sanitærarbeider og vannmåler for over 70 kommuner. Du får også full oversikt over behandlede søknader.

1. Søknad sendes inn via Ledningsportalen

2. Søknad kontrolleres av Geomatikk

3. Søknad behandles av kommunens saksbehandler

4. Søker får svar, og sender inn ferdigmelding i Ledningsportalen etter utført arbeid

 

Behandling av søknader er normalt gebyrbelagt. Her gjelder kommunens gebyrregulativ. Per i dag har vi en avtale om søknadsbehandling med om lag 70 kommuner.

Før du søker om gravetillatelse må du i enkelte kommuner søke om tillatelse til å ha ledninger i bakken. Det er flere kommuner og ledningseiere som er medlem av KGrav for dette formålet. I KGrav kan du også koordinere gravearbeider. Løsningen sørger for at relevante ledningseiere blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering, slik at dere kan legge kabler i samme grøft.

For KGrav-planer gjelder følgende satser:

  • For ledningsaktører med tilgang til KGrav er det kostnadsfritt å legge inn en plan i KGrav
  • Utbyggere, privatpersoner eller andre aktører uten tilgang vil faktureres kr. 2110,- eksl. MVA pr plan

Jobber du innen offentlig forvaltning?

Geomatikk har utviklet GeoSak for søknadsbehandling og oppfølging av arbeid i / på offentlig grunn. Systemet er utviklet for offentlige forvaltere og effektiviserer kommunikasjon med entreprenører, netteiere og publikum.

Les mer om GeoSak

Har du spørsmål?

Hvordan kan jeg få bedre oversikt over graving i min kommune?

Det er etablert publikumsportaler i mange kommuner for innsyn i gravearbeider og tilhørende planer. Finn din kommune her.

Skal jeg søke om arbeidstillatelse eller gravetillatelse?

Gravetillatelse trenger du hovedsakelig dersom du skal grave i offentlig grunn. Dersom du skal utføre arbeid på offentlig grunn som ikke omfatter graving, for eksempel sette ut container, gjøre veiarbeid eller gjennomføre arrangementer som hindrer framkommelighet så må du søke om arbeidstillatelse.

Må jeg ha tillatelse for å grave på min eiendom?

Ved graving på privat grunn varierer praksisen mellom ulike kommuner. I de fleste kommuner trenger du ikke søke kommunen om tillatelse til å grave på egen tomt. Noen kommuner har generell gravesøknadsplikt, som betyr at du må levere en offentlig søknad / gravesøknad også når du skal grave på egen tomt. Det betyr at du må levere en gravesøknad til kommunen selv om du bare skal grave i privat grunn. Gjelder arbeidet graving for vann og avløp som skal kobles til et offentlig VA-nett, må du alltid søke om tillatelse hos kommunen ved å registrere en VA-melding.

De fleste kommuner har også en egen kommunal graveinstruks. Denne omhandler hovedsakelig graving på kommunens eiendom. Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn må søke kommunen om gravetillatelse.

Generelt er du selv pliktig til å undersøke om hvilke regler som gjelder i din kommune.
Husk at du uavhengig av kommunens regler, er pliktig til å undersøke om det finnes nedgravde kabler og ledninger på tomten din før du begynner å grave. Dette kalles en Gravemelding og registreres enkelt i Ledningsportalen.

I hvilke kommuner kan jeg levere en grave- / arbeidstillatelse eller VA / -sanitærmelding gjennom Ledningsportalen?

Vi har avtale med flere kommuner i Norge. På siden Publikumsportaler finner du en oversikt over alle kommunene vi samarbeider med, og hvor du kan levere enten en VA / -sanitærmelding eller grave- / arbeidstillatelse via Ledningsportalen vår!

Publikumsportaler

Offentlige søknader

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no