Digitale påvisningsmerker til maskinstyring

Få merkene fra påvisning rett inn i maskinstyringssystemet. Sikrere graving og mindre vedlikehold. 

Mann i gravemaskin

Last påvisningsdata rett inn i styringssystemet

Ved påvisning er det mulig å få spraymerkene målt inn med GPS slik at de kan overføres digitalt – rett inn ditt maskinstyringssystem. Med digitale merker kan du som graver til enhver tid følge med på hvor traseene ligger. Digitale påvisningsmerker bestilles som tilleggstjeneste samtidig som du registrerer en gravemelding i Ledningsportalen.

Hvordan fungerer det?

I forbindelse med påvisning vil felttekniker måle inne spraymerkene med høypresisjons GNSS-utstyr. Når målingene er godkjent, blir dataene gjort tilgjengelig i Ledningsportalen i LandXML-format, og kan lastes inn i maskinstyringssystemet. Dersom du ønsker å få filene konvertert til et annet filformat, kan filkonvertering bestilles som en egen tjeneste i Ledningsportalen. Vi konverterer mellom de aller fleste filformater og koordinatsystemer.

Bjorn Steinar3

Oversiktlig og effektivt

Når graveren til en hver tid kan følge med på hvor merkene befinner seg blir gravingen mer oversiktlig, skaderisikoen reduseres, og man slipper å bruke tid på å bevare og vedlikeholde merkene. Dette er spesielt nyttig i de tilfellene det kommer stor nedbørsmengder, frost, is eller snø som kan dekke til merkene i felt. Om du mot formodning skulle komme for nære kabler i forbindelse med graving vil et alarmsystem i maskinstyringssystemet ditt utløses. Dette reduserer sjansen for graveskader.

Ingen diskusjon

Dersom det oppstår en skade, vil Geomatikk kunne gå god for de digitale merkene slik at man unngår diskusjoner om merkenes posisjon. Geomatikk vil imidlertid ikke kunne gå god for merker som er innmålt av andre, da vi ikke har kontroll på hvordan disse er skaffet til veie. 

Hvordan bestille digitale påvisningsmerker til maskinstyring

Du logger inn i Ledningsportalen med din bruker. Deretter velger du tjenesten Gravemelding/kabelpåvisning og fyller ut skjemaet på vanlig måte. Under steget "Tilleggstjenester"  kan du bestille "Digitale påvisningsmerker til maskinstyring"Filene vil bli gjort tilgjengelig for nedlasting i Ledningsportalen etter utført påvisning.

NB! Digitale påvisningsmerker er ikke tilgengelig der vi bruker underleverandør for påvisning - i disse tilfellene vil du ikke få opp dette som en mulig tilleggstjeneste ved bestilling i Ledningsportalen.

PC med skjermbilde av hvordan man bestiller tjenestene på Ledningsportalen.no

Har du spørsmål?

Hvordan fungerer digital påvisning til maskinstyring?

Digital påvisning betyr at samtidig som felttekniker kartlegger og merker infrastrukturen med spray eller merkepinner, måler han også inn traseene digitalt. Dette gjøres med centimeterpresisjon (CPOS) og dataene gjøres tilgjengelig for nedlasting i Ledningsportalen – slik at merkene enkelt kan overføres rett inn i maskinstyringssystemet ditt. Hør med oss dersom du er usikker på om maskinstyringssystemet ditt støtter våre filformater. Vi tar forbehold om at digitale påvisningsmerker til maskinstyring kun er tilgjengelig for bestilling i de områder hvor vi bruker egne feltteknikere, og ikke der vi har underleverandører.

Hva koster digitale påvisningsmerker til maskinstyring?

Finn mer informasjon om priser og vilkår her.

Dataene leveres som LandXML-fil. Ta kontakt med Geomatikk dersom du ønsker å få filene konvertert til et annet filformat. Vi konverterer mellom de aller fleste filformater og koordinatsystemer.

Hvordan kan jeg få påvisningsdata til mitt maskinstyringssystem?

Bestillingen gjøres i Ledningsportalen og dataene blir gjort tilgjengelig for nedlasting i Ledningsportalen i LandXML-format. LandXML er et universelt format som kan importeres i de mest brukte maskinstyringssystemer.  Om formatet ikke er egnet for ditt bruk, er det mulig å få filene konvertert til et annet filformat hvis ønskelig. Geomatikk kan levere data på de aller fleste filformater og koordinatsystemer. For å bestille filkonvertering, trykk her. Hør med oss dersom du er usikker på om maskinstyringssystemet ditt støtter våre filformater.

Offentlige søknader

Ledningsmåling

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no