Ledningsdata for planlegging

Trenger du ledningsdata for planleggings- og prosjekteringsformål? I Ledningsportalen kan du enkelt bestille ledningsdata fra en rekke netteiere. 

Thor

Hva er ledningsdata for planlegging?

Denne tjenesten er for deg som skal planlegge/prosjektere og trenger oversikt over kabler i ditt prosjekteringsområde.

Geomatikk utleverer ledningsdata for planlegging og prosjektering på vegne av en rekke netteiere. Våre leveranser er strømlinjeformede, og du mottar standardiserte data med lik struktur for alle netteiere når du bestiller ledningsdata hos oss.

Dataene leveres i ønsket koordinatsystem og som standard på PDF eller SOSI/GML-format. Du kan også velge andre formater om ønskelig, slik som for eksempel DWG og SHAPE.

Utlevering av ledningsdata er som regel en betalingstjeneste.

NB! Data til planleggingsformål kan ikke brukes som underlag for graving. Skal du grave - gå til tjenesten Gravemelding og kabelpåvisning.

terrengmodell og selvbetjeningsløsning

Hvordan bestiller jeg ledningsdata for planlegging?

Ledningsdata for planlegging bestiller du enkelt som en egen tjeneste i Lednignsportalen. Velg Ny henvendelse og deretter Ledningsdata for planlegging.

Du kan bestille ledningsdata for planlegging i ulike vektorformater, koordinatsystemer og soner.

Av de netteierne vi ikke har avtale med - kan du som bestiller enten ta direkte kontakt med disse netteierne selv, eller spørre oss om vi kan innhente disse dataene på vegne av deg. Dette gjør du enkelt ved registrering av ny bestilling.

Logg inn nedenfor, eller opprett bruker gratis her. Har du behov for hjelp, se våre brukerveiledninger.

Kan jeg få levert ledningsdataene sammen med en terrengmodell?

Du kan bestille en terrengmodell sammen med høyderelaterte ledningsdata (høydedataene er hentet fra Nasjonal Detaljert Høydemodell / høydedata.no). Leveransen inkluderer infrastruktur under bakken og bestilles som en tilleggstjeneste samtidig som du registrerer en henvendelse om Ledningsdata for planlegging i Ledningsportalen.

Terrengmodell korrekt

Har du spørsmål?

Hvem eier ledninger i mitt planområde?

Få oversikt over hvem som eier ledninger i din kommune, og hva slags avtale de ulike netteierne har med Geomatikk, her: Sentralt Ledningseierregister.
Netteiernes avtaler med Geomatikk avgjør hvilke tjenester som er tilgjengelig i Ledningsportalen. Det kan hende at det også finnes ledninger fra andre ukjente ledningseiere i ditt planområde, som vi i Geomatikk ikke har oversikt over. Dette kan eksempelvis være private kabler på privat tomt. Ved registrering av en gravemelding kan du som en tilleggstjeneste bestille påvisning av andre ledninger, da vil vi i Geomatikk forsøke å lytte opp disse.

 

Hvorfor kan jeg ikke bruke prosjekteringskart når jeg skal grave?

Du kan ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette har å gjøre med at mye av infrastrukturen i Norge er dårlig dokumentert og i mange tilfeller har kablene usikker beliggenhet. Ofte må kablene påvises og lyttes opp for deretter å markeres på bakken før graving settes i gang. Flere av våre netteiere vi har avtale med stiller dessuten krav til påvisning før graving dersom du skal arbeide i nærheten av deres infrastruktur.

Skal du grave må du derfor benytte deg av tjenesten Gravemelding/kabelpåvisning.

Hva er forskjellen på en henvendelse om Gravemelding/kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging?

Den viktigste forskjellen er at du ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette skyldes at ledningsdata kan ha dårlig kvalitet (unøyaktig beliggenhet). De fleste som bestiller ledningsdata for planlegging er enten rådgivende ingeniører, planleggere eller kommune – som trenger å vite hvordan man bør ta hensyn til eksisterende nett i forbindelse med planlegging og utbygging. Mange bestiller denne ledningsinformasjonen enten som SOSI eller DWG/DXF – format.

Hvilke netteiere kan jeg bestille ledningsdata for planlegging fra i Ledningsportalen?

Du finner her en komplett oppdatert liste over hvilke netteiere vi har avtale med når det gjelder utlevering av ledningsdata for planlegging.

Priser og vilkår

Ledningsmåling

Offentlige søknader

Sentralt Ledningseierregister

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no