Ledningsdata for planlegging

Denne tjenesten er for deg som skal planlegge/prosjektere og trenger underlag i vektor- eller PDF-format. Utlevering av ledningsdata er som regel en betalingstjeneste. Data til planleggingsformål kan ikke brukes som underlag for graving. Skal du grave - gå til tjenesten Gravemelding og kabelpåvisning. 

Thor

Hva er ledningsdata for planlegging?

Vi leverer ledningsdata for planlegging på ulike formater og koordinatsystemer. Vi tilpasser dataene slik at du blir fornøyd. Ønsker du å vite mer om våre priser, hvilke netteiere vi tilbyr ledningsdata for planlegging på vegne av, samt tilleggstjenester - trykk på knappen "les mer" nedenfor.

terrengmodell og selvbetjeningsløsning

Hvordan bestiller jeg ledningsdata for planlegging?

I Ledningsportalen kan du bestille ledningsdata for planlegging i ulike vektorformater, koordinatsystemer og soner.  Logg inn nedenfor, eller opprett bruker gratis her. Har du behov for hjelp, se våre brukerveiledninger her!

Kan jeg få levert ledningsdataene sammen med en terrengmodell?

Du kan bestille en terrengmodell sammen med høyderelaterte ledningsdata (høydedataene er hentet fra Nasjonal Detaljert Høydemodell / høydedata.no). Leveransen inkluderer infrastruktur under bakken og kan bestilles gjennom vår Ledningsportal.

Terrengmodell korrekt

Har du spørsmål?

Hvorfor kan jeg ikke bruke prosjekteringskart når jeg skal grave?

Du kan ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette har å gjøre med at mye av infrastrukturen i Norge er dårlig dokumentert og i mange tilfeller har kablene usikker beliggenhet. Ofte må kablene påvises og lyttes opp for deretter å markeres på bakken før graving settes i gang. Flere av våre netteiere vi har avtale med stiller dessuten krav til påvisning før graving dersom du skal arbeide i nærheten av deres infrastruktur.

Skal du grave må du derfor benytte deg av tjenesten Gravemelding/kabelpåvisning.

Hva er forskjellen på en henvendelse om Gravemelding/kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging?

Den viktigste forskjellen er at du ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette skyldes at ledningsdata kan ha dårlig kvalitet (unøyaktig beliggenhet). De fleste som bestiller ledningsdata for planlegging er enten rådgivende ingeniører, planleggere eller kommune – som trenger å vite hvordan man bør ta hensyn til eksisterende nett i forbindelse med planlegging og utbygging. Mange bestiller denne ledningsinformasjonen enten som SOSI eller DWG/DXF – format.

Hvilke netteiere kan jeg bestille ledningsdata for planlegging fra i Ledningsportalen?

Du finner her en komplett oppdatert liste over hvilke netteiere vi har avtale med når det gjelder utlevering av ledningsdata for planlegging.

Priser og vilkår

Ledningsmåling

Offentlige søknader

Sentralt Ledningseierregister

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no