GeoGrav - vår mobilapp

GeoGrav gir deg enkel tilgang, oversikt og informasjon om gravearbeidene dine ute på grøfta.

Skann for å laste ned GeoGrav app

Skann QR-koden med din mobiltelefon for å laste ned appen!

GeoGrav-2.0

GeoGrav - tilgjengelig på App Store og Google Play

GeoGrav er som Ledningsportalen – men tilpasset som en app og fungerer ypperlig på mobile enheter. Den er i tillegg stappet med nyttig og ekstra funksjonalitet. Appen er beregnet på entreprenører / firmaer som jobber med graving. GeoGrav hjelper deg først og fremst med å holde orden og oversikt over alle aktive graveprosjekter – enten det kun er dine egne graveprosjekter eller firmaets prosjekter.

Hvorfor GeoGrav? 

Du kan enkelt finne frem til graveprosjektene via en kartløsning, samtidig som du kan se detaljer (status etc.) tilknyttet hvert enkelt prosjekt – samtidig som du er ute i felt. Det er mulig å konfigurere opp ulike tilgangsnivåer, rapportere skade via appen eller varsle “start – stopp graving” ved for eksempel graving nær høyspent. Nedenfor finner du mer informasjon om funksjonaliteten og brukerveiledninger.

Tilbakerapportering av ikke flyttet infrastruktur

Nye krav i ledningsregistreringsforskriften som ble gjeldene fra 1.juli 2022 krever at utbygger tilbakerapporterer avdekket infrastruktur til ledningseier. GeoGrav hjelper utbygger å ivareta kravet om tilbakerapportering av ikke flyttet kabel via appens fotofunksjon for georefererte bilder. Dokumentasjonen knyttes automatisk opp mot gjeldende gravehenvendelse og tilgjengeliggjøres umiddelbart for ledningseier.

Skaderapportering

Det er mulig å sende inn skademelding direkte fra appen. Etter hvert som vi får på plass avtale med de enkelte netteierne, vil dette erstatte dagens rapportering til netteier. Inntil dette er på plass, vil rapporteringen kun gå til Geomatikk. I tillegg må netteier varsles på vanlig måte.

Varsling ved graving nær høyspent

De fleste everk krever at det varsles ved graving nær høyspentkabler. Dette for å unngå at det skjer ulykker ved gjeninnkobling av strømmen. Det er derfor viktig at du benytter funksjonen for start/ stopp graving for å varsle dette.

Annen funksjonalitet

  • Vise dokumenter fra Gravemeldingstjenesten (påvisningorde) og fra offentlig saksbehandler (gravetillatelse/arbeidsvarsling)
  • Registrere ny gravehenvendelse til Gravemeldingstjenesten
  • Varsle netteier om avdekking av kritisk infrastruktur
  • Du kan motta GeoGrav varsel når enten nye dokumenter (påvisningorde) og dokumenter fra offentlig saksbehandler (gravetillatelse/arbeidsvarsling) er tilgjengelig, det er 3 dager til arbeidsperioden på søknaden utløper eller når ferdigmelding på søknaden må innleveres

Ulike tilgangsnivåer

Vi har på bakgrunn av innspill fra de større entreprenørene laget appen slik at man kan begrense brukerens adgang til å bestille en påvisning. Selskapets administrator kan selv tildele tilgangsnivå ved etablering av nye brukere.

Tilgang

GeoGrav er gratis og tilgjengelig både i Google Play og App Store (søkeord ‘GeoGrav’). Du bruker samme brukernavn og passord som i Ledningsportalen.

Det utvikles stadig ny funksjonalitet som vil forenkle DIN hverdag ytterligere. Det er derfor viktig at du kommer med innspill.

NB! GeoGrav og GeoDig er to navn på samme app, og vi forstår at dette kan være forvirrende. Hvis du søker på GeoGrav i App Store kommer appen navngitt som GeoDig opp. Dette er den samme appen, og det er bare å laste ned!

Bannerbilde med tekst og Qr-kode for appnedlasting

Brukerveiledninger - GeoGrav

Har du spørsmål?

Koster det penger å bruke GeoGrav?

Selve appen er gratis å laste ned og koster ingen ting å bruke. Tjenestene som vi tilbyr i appen (slik som bestilling av en Gravemelding/kabelpåvisning) er kostnadsbelagt og følger samme prismodell som om du skulle bestille tjenesten via Ledningsportalen. Se her for priser. 

Hvordan fungerer GeoGrav-appen?

Du laster ned appen via App Store eller Google Play. Deretter logger du inn med samme brukernavn og passord som i Ledningsportalen. For mer informasjon, se våre instruksjonsfilmer ovenfor.

Hvilke dokumenter kan jeg se i GeoGrav-appen?

Du kan blant annet se påvisningorde og dokumenter fra offentlig saksbehandler (gravetillatelse/arbeidsvarsling).

Priser og vilkår

Offentlige søknader

Gravemelding / kabelpåvisning

Kart for planlegging / prosjektering

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no