Priser, vilkår og tilleggstjenester - Ledningsdata for planlegging

Å opprette en bruker i Ledningsportalen er gratis. Utlevering av ledningsdata er som regel en betalingstjeneste.

terrengmodell og selvbetjeningsløsning

Priser - dersom byggherre er grunneier i hele prosjekteringsområdet

PDF - pr. bestilte netteier

kr. 0,- / Ekskl. mva.

SOSI / GML pr. bestilte netteier

kr. 0,- / Ekskl. mva.

Annet format - pr. bestilte netteier

kr. 900,- / Ekskl. mva.

  • Gjelder formatene DWG, DXF, SHAPE etc.

Dersom du skal oppfylle kriteriene for utlevering av ledningsdata kostnadsfritt, forutsetter det at:

  • Du har huket av på JA tilknyttet spørsmålet "Er byggherre/tiltakshaver grunneier i hele arbeidsområdet"? i steg to i bestillingsskjemaet. 
  • Ditt inntegnede prosjekteringsområde (som du har opprettet i bestillingsskjemaet) er innenfor et område hvor byggherre er grunneier. Dersom området berører andre eiendommer må man betale for ledningsdataene (se prismodell nedenfor).

Priser - dersom byggherre ikke er grunneier i hele prosjekteringsområdet

PDF - pr. bestilte netteier

kr. 520,- / Ekskl. mva.

SOSI / GML pr. bestilte netteier

kr. 1660,- / Ekskl. mva.

Annet format - pr. bestilte netteier

kr. 2500,- / Ekskl. mva.

  • Gjelder formatene DWG, DXF, SHAPE etc.

Priser - hurtigbehandling

Pr. registrerte henvendelse

kr. 990,- / Ekskl. mva.

  • Dersom du ønsker hurtigbehandling av din henvendelse, kan du motta ledningsdata innen 24 timer (på virkedager). Eventuelle ledningsdata tilknyttet netteiere vi ikke har avtale med vil bli ettersendt.

Priser - for innhenting av ledningsdata tilknyttet netteiere vi ikke har avtale med

PDF - pr. bestilte netteier

kr. 520,- / Ekskl. mva.

SOSI pr. bestilte netteier

kr. 1660,- / Ekskl. mva.

Annet format - pr. bestilte netteier

kr. 2500,- / Ekskl. mva.

  • Gjelder formatene DWG, DXF, SHAPE etc.

Priser - levering av terrengmodell sammen med ledningsdata

Pr. registrerte henvendelse

kr. 1990,- / Ekskl. mva.

  • Du kan bestille en terrengmodell (basert på kartverket nasjonale høydemodell) sammen med ledningsdataene vi utleverer. Bestillingen registrerer man i Ledningsportalen, samtidig som man legger inn en henvendelse om ledningsdata for planlegging.

Les mer om denne tjenesten her.

Priser - generell informasjon

Dersom man bestiller kart i et område netteier ikke har infrastruktur, betaler man ikke for dette. Netteierne har satt begrensning i størrelsen på området som data kan utleveres for, se nærmere spesifisering ved bestilling av netteier. Leveringstid er 5 virkedager.

Ved bestilling av svært store områder vil Geomatikk ta kontakt for nærmere avklaring og priser.

Fakturering

Husk å oppgi fakturaadresse og fakturareferanse. Vi anbefaler e-faktura eller faktura på e-post. Betalingsfrist er 14 dager.

For mer informasjon, kontakt Geomatikk på tlf. 09146 / 915 09146.

Tilleggstjenester

Har du andre eksterne GIS-filer som du ønsker å få konvertert eller slå sammen, kan du benytte deg av vår filformateringstjeneste.

Netteiere vi har avtale med

Hvilke netteiere vi har avtale med om utlevering av ledningsdata for planlegging

  • Om du søker opp en kommune ovenfor, vil du oppdage at det mest sannsynligvis er flere netteiere vi ikke har avtale med om utlevering av ledningsdata for planlegging. Men fortvil ikke - for å forenkle anskaffelse av slik informasjon ytterligere, har vi utvidet vår tjeneste til også å anskaffe ledningsnettet for de netteierne vi ikke utfører denne tjenesten for. Dermed sparer du tid, og kan motta komplett ledningsnett på avtalt format. I Ledningsportalen kan du også finne en oversikt over de netteierne vi ikke har avtale med - og på den måten ta direkte kontakt med disse netteierne selv, eller spørre oss om vi kan innhente disse dataene på vegne av deg. Alt dette gjør du enkelt i registreringsskjemaet vårt i Ledningsportalen. 

Har du spørsmål?

Hvorfor kan jeg ikke bruke prosjekteringskart når jeg skal grave?

Du kan ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette har å gjøre med at mye av infrastrukturen i Norge er dårlig dokumentert og i mange tilfeller har kablene usikker beliggenhet. Ofte må kablene påvises og lyttes opp for deretter å markeres på bakken før graving settes i gang. Flere av våre netteiere vi har avtale med stiller dessuten krav til påvisning før graving dersom du skal arbeide i nærheten av deres infrastruktur.

Skal du grave må du derfor benytte deg av tjenesten Gravemelding/kabelpåvisning.

Hva er forskjellen på en henvendelse om Gravemelding/kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging?

Den viktigste forskjellen er at du ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette skyldes at ledningsdata kan ha dårlig kvalitet (unøyaktig beliggenhet). De fleste som bestiller ledningsdata for planlegging er enten rådgivende ingeniører, planleggere eller kommune – som trenger å vite hvordan man bør ta hensyn til eksisterende nett i forbindelse med planlegging og utbygging. Mange bestiller denne ledningsinformasjonen enten som SOSI eller DWG/DXF – format.

Sentralt ledningseierregister

Gravemelding / kabelpåvisning

Offentlige søknader

Ledningsmåling

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no