Priser og vilkår - Ledningsdata for planlegging

Å opprette en bruker i Ledningsportalen er gratis. Utlevering av ledningsdata er som regel en betalingstjeneste.

Om kundeportalen

Hvilke netteiere vi har avtale med om utlevering av ledningsdata for planlegging

  • Om du søker opp en kommune ovenfor, vil du oppdage at det mest sannsynligvis er flere netteiere vi ikke har avtale med om utlevering av ledningsdata for planlegging. Men fortvil ikke - for å forenkle anskaffelse av slik informasjon ytterligere, har vi utvidet vår tjeneste til også å anskaffe ledningsnettet for de netteierne vi ikke utfører denne tjenesten for. Dermed sparer du tid, og kan motta komplett ledningsnett på avtalt format. I Ledningsportalen kan du også finne en oversikt over de netteierne vi ikke har avtale med - og på den måten ta direkte kontakt med disse netteierne selv, eller spørre oss om vi kan innhente disse dataene på vegne av deg. Alt dette gjør du enkelt i registreringsskjemaet vårt i Ledningsportalen. 

Priser - SOSI-format for Telenor Norge / Telenor Norge Kabel-TV

Pr. bestilte netteier

kr. 2075,00 / Inkl. mva.

  • For områder 0 - 100 da (0 - 100.000 m2)

Pr. bestilte netteier

kr. 3687,50 / Inkl. mva.

  • For områder 100 - 1000 da (100.000 - 1.000.000 m2)

Pr. bestilte netteier

N/A / Inkl. mva.

  • Ved bestilling av områder over 1000 da (1.000.000 m2). Geomatikk tar kontakt for nærmere avklaring.

Priser - PDF-format for Telenor Norge / Telenor Norge Kabel-TV

Pr. bestilte netteier

kr. 650,00 / Inkl. mva.

  • Én bestilt netteier tilsvarer et kartutsnitt. Ved bestilling av større områder kan det bli nødvendig å generere flere kartutsnitt. Dette vil da påvirke prisen.

Leveranse av kartutsnitt i PDF-format over nettet tilhørende Telenor Norge og Telenor Norge Kabel-TV er gratis for:

  • Oppdrag der byggherre er offentlige etater/foretak
  • Grunneiere som har avtale om fremføring av ledninger med Telenor Norge/Telenor Norge Kabel-TV
  • Oppdrag der byggherre er Telenor Norge/Telenor Norge Kabel-TV

Priser - SOSI-format for alle andre netteiere (øvrige netteiere)

Pr. bestilte netteier

kr. 2075,00 / Inkl. mva.

  • Pr. bestilte netteier. Én bestilt netteier tilsvarer én fil. Ved bestilling av flere opptegnede polygoner kan det bli nødvendig å generere flere filer som kan påvirke prisen.

Priser - PDF-format for alle andre netteiere (øvrige netteiere)

Pr. bestilte netteier

kr. 650,00 / Inkl. mva.

  • Pr. bestilte netteier. Én bestilt netteier tilsvarer et kartutsnitt. Ved bestilling av større områder kan det bli nødvendig å generere flere kartutsnitt. Dette vil da påvirke prisen.

Utlevering på annet format koordinatsystem

Ved bestilling av data i SOSI format, leveres alle data i UTM32 som standard, men dersom ønskelig kan vi konvertere til andre koordinatsystemer, samt andre filformater. Dette registrerer man i kundeportalen, samtidig som man legger inn en bestilling. Filkonvertering av våre ledningsdata koster kr 500,- ekskl. mva. pr netteier vi konverterer for.

Eksterne filer til konvertering

Har du andre eksterne GIS-filer som du ønsker å få konvertert eller slå sammen, kan du benytte deg av vår filformateringstjeneste.

Ingen infrastruktur i området

Dersom man bestiller kart i et område netteier ikke har infrastruktur, betaler man ikke for dette. Netteierne har satt begrensning i størrelsen på området som data kan utleveres for, se nærmere spesifisering ved bestilling av netteier. Leveringstid er 5 virkedager.

Fakturering

Husk å oppgi fakturaadresse og fakturareferanse. Vi anbefaler e-faktura eller faktura på e-post. Betalingsfrist er 14 dager.

For mer informasjon, kontakt Geomatikk på tlf. 09146 / 915 09146.

Har du spørsmål?

Hvorfor kan jeg ikke bruke prosjekteringskart når jeg skal grave?

Du kan ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette har å gjøre med at mye av infrastrukturen i Norge er dårlig dokumentert og i mange tilfeller har kablene usikker beliggenhet. Ofte må kablene påvises og lyttes opp for deretter å markeres på bakken før graving settes i gang. Flere av våre netteiere vi har avtale med stiller dessuten krav til påvisning før graving dersom du skal arbeide i nærheten av deres infrastruktur.

Skal du grave må du derfor benytte deg av tjenesten Gravemelding/kabelpåvisning.

Hva er forskjellen på en henvendelse om Gravemelding/kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging?

Den viktigste forskjellen er at du ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette skyldes at ledningsdata kan ha dårlig kvalitet (unøyaktig beliggenhet). De fleste som bestiller ledningsdata for planlegging er enten rådgivende ingeniører, planleggere eller kommune – som trenger å vite hvordan man bør ta hensyn til eksisterende nett i forbindelse med planlegging og utbygging. Mange bestiller denne ledningsinformasjonen enten som SOSI eller DWG/DXF – format.

Sentralt ledningseierregister

Gravemelding / kabelpåvisning

Offentlige søknader

Ledningsmåling

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no