Priser og vilkår - Ledningsdata for planlegging

Å opprette en bruker i Ledningsportalen er gratis. Utlevering av ledningsdata er som regel en betalingstjeneste.

Om kundeportalen

Hvilke netteiere vi har avtale med om utlevering av ledningsdata for planlegging

  • Om du søker opp en kommune ovenfor, vil du oppdage at det mest sannsynligvis er flere netteiere vi ikke har avtale med om utlevering av ledningsdata for planlegging. Men fortvil ikke - for å forenkle anskaffelse av slik informasjon ytterligere, har vi utvidet vår tjeneste til også å anskaffe ledningsnettet for de netteierne vi ikke utfører denne tjenesten for. Dermed sparer du tid, og kan motta komplett ledningsnett på avtalt format. I Ledningsportalen kan du også finne en oversikt over de netteierne vi ikke har avtale med - og på den måten ta direkte kontakt med disse netteierne selv, eller spørre oss om vi kan innhente disse dataene på vegne av deg. Alt dette gjør du enkelt i registreringsskjemaet vårt i Ledningsportalen. 

Priser - SOSI-format for Telenor Norge / Telenor Norge Kabel-TV

Pr. bestilte netteier

kr. 2075,00 / Inkl. mva.

  • For områder 0 - 100 da (0 - 100.000 m2)

Pr. bestilte netteier

kr. 3687,50 / Inkl. mva.

  • For områder 100 - 1000 da (100.000 - 1.000.000 m2)

Pr. bestilte netteier

N/A / Inkl. mva.

  • Ved bestilling av områder over 1000 da (1.000.000 m2). Geomatikk tar kontakt for nærmere avklaring.

Priser - PDF-format for Telenor Norge / Telenor Norge Kabel-TV

Pr. bestilte netteier

kr. 650,00 / Inkl. mva.

  • Én bestilt netteier tilsvarer et kartutsnitt. Ved bestilling av større områder kan det bli nødvendig å generere flere kartutsnitt. Dette vil da påvirke prisen.

Leveranse av kartutsnitt i PDF-format over nettet tilhørende Telenor Norge og Telenor Norge Kabel-TV er gratis for:

  • Oppdrag der byggherre er offentlige etater/foretak
  • Grunneiere som har avtale om fremføring av ledninger med Telenor Norge/Telenor Norge Kabel-TV
  • Oppdrag der byggherre er Telenor Norge/Telenor Norge Kabel-TV

Priser - SOSI-format for alle andre netteiere (øvrige netteiere)

Pr. bestilte netteier

kr. 2075,00 / Inkl. mva.

  • Pr. bestilte netteier. Én bestilt netteier tilsvarer én fil. Ved bestilling av flere opptegnede polygoner kan det bli nødvendig å generere flere filer som kan påvirke prisen.

Priser - PDF-format for alle andre netteiere (øvrige netteiere)

Pr. bestilte netteier

kr. 650,00 / Inkl. mva.

  • Pr. bestilte netteier. Én bestilt netteier tilsvarer et kartutsnitt. Ved bestilling av større områder kan det bli nødvendig å generere flere kartutsnitt. Dette vil da påvirke prisen.

Utlevering på annet format og koordinatsystem

Ved bestilling av data i SOSI format, leveres alle data i UTM32 som standard, men dersom ønskelig kan vi konvertere til andre koordinatsystemer, samt andre filformater. Dette registrerer man i Ledningsportalen, samtidig som man legger inn en bestilling. Filkonvertering av våre ledningsdata koster kr 500,- ekskl. mva. pr netteier vi konverterer for.

Levering av terrengmodell sammen med ledningsdata

Du kan bestille en terrengmodell (basert på kartverket nasjonale høydemodell) sammen med ledningsdataene vi utleverer. Ledningsdataene mangler ofte høydeverdi og vi kan tilordne estimerte dybdeverdier (Z-koordinater) på ledningsdataene ut fra terrengmodellen. Terrengmodellen leveres på standard DWG-format. Andre formater kan avtales. OBS: Legg merke til at dette er standardiserte høydeverdier, som ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheten. Ledningsdataene skal fortsatt kun brukes som en orientering, og kvaliteten på innmålingen (nøyaktigheten) er fortsatt usikker tilknyttet store deler av infrastrukturen vi har. Det er også viktig å nevne at diameter og volum på objekttyper (slik som rør, skap, kummer etc.) ikke er generert. Disse visualiseres fortsatt som enkle punkter eller linjer. Geomatikk ta eventuelt kontakt for nødvendige avklaringer. Bestillingen registrerer man i Ledningsportalen, samtidig som man legger inn en henvendelse om ledningsdata for planlegging. Tjenesten koster kr 1990,- ekskl. mva. pr bestilling.

Eksterne filer til konvertering

Har du andre eksterne GIS-filer som du ønsker å få konvertert eller slå sammen, kan du benytte deg av vår filformateringstjeneste.

Ingen infrastruktur i området

Dersom man bestiller kart i et område netteier ikke har infrastruktur, betaler man ikke for dette. Netteierne har satt begrensning i størrelsen på området som data kan utleveres for, se nærmere spesifisering ved bestilling av netteier. Leveringstid er 5 virkedager.

Fakturering

Husk å oppgi fakturaadresse og fakturareferanse. Vi anbefaler e-faktura eller faktura på e-post. Betalingsfrist er 14 dager.

For mer informasjon, kontakt Geomatikk på tlf. 09146 / 915 09146.

Har du spørsmål?

Hvorfor kan jeg ikke bruke prosjekteringskart når jeg skal grave?

Du kan ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette har å gjøre med at mye av infrastrukturen i Norge er dårlig dokumentert og i mange tilfeller har kablene usikker beliggenhet. Ofte må kablene påvises og lyttes opp for deretter å markeres på bakken før graving settes i gang. Flere av våre netteiere vi har avtale med stiller dessuten krav til påvisning før graving dersom du skal arbeide i nærheten av deres infrastruktur.

Skal du grave må du derfor benytte deg av tjenesten Gravemelding/kabelpåvisning.

Hva er forskjellen på en henvendelse om Gravemelding/kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging?

Den viktigste forskjellen er at du ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette skyldes at ledningsdata kan ha dårlig kvalitet (unøyaktig beliggenhet). De fleste som bestiller ledningsdata for planlegging er enten rådgivende ingeniører, planleggere eller kommune – som trenger å vite hvordan man bør ta hensyn til eksisterende nett i forbindelse med planlegging og utbygging. Mange bestiller denne ledningsinformasjonen enten som SOSI eller DWG/DXF – format.

Sentralt ledningseierregister

Gravemelding / kabelpåvisning

Offentlige søknader

Ledningsmåling

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no