Priser, vilkår og tilleggstjenester - Ledningsdata for planlegging

Å opprette en bruker i Ledningsportalen er gratis. Utlevering av ledningsdata er som regel en betalingstjeneste.

terrengmodell og selvbetjeningsløsning

Priser - dersom byggherre er grunneier i hele prosjekteringsområdet

PDF - pr. bestilte netteier

kr. 0,- / Ekskl. mva.

SOSI / GML pr. bestilte netteier

kr. 0,- / Ekskl. mva.

Annet format - pr. bestilte netteier

kr. 955,- / Ekskl. mva.

  • Gjelder formatene DWG, DXF, SHAPE etc.

Dersom du skal oppfylle kriteriene for utlevering av ledningsdata kostnadsfritt, forutsetter det at:

  • Du har huket av på JA tilknyttet spørsmålet "Er byggherre/tiltakshaver grunneier i hele arbeidsområdet"? i steg to i bestillingsskjemaet. 
  • Ditt inntegnede prosjekteringsområde (som du har opprettet i bestillingsskjemaet) er utelukkende innenfor et område hvor byggherre er grunneier. Dersom området berører andre eiendommer må man betale for ledningsdataene (se prismodell nedenfor).

OBS: Dersom du bestiller ledningsdata tilknyttet netteiere vi ikke har avtale med (som du ønsker at vi skal forsøke å innhente infrastruktur fra, på din vegne) gjelder egne priser for disse netteierne. Se priser lenger ned.

Priser - dersom byggherre ikke er grunneier i hele prosjekteringsområdet

PDF - pr. bestilte netteier

kr. 550,- / Ekskl. mva.

SOSI / GML pr. bestilte netteier

kr. 1760,- / Ekskl. mva.

Annet format - pr. bestilte netteier

kr. 2650,- / Ekskl. mva.

  • Gjelder formatene DWG, DXF, SHAPE etc.

Priser - hurtigbehandling

Pr. registrerte henvendelse

kr. 1200,- / Ekskl. mva.

  • Dersom du ønsker hurtigbehandling av din henvendelse, kan du motta ledningsdata innen 24 timer (på virkedager). Eventuelle ledningsdata tilknyttet netteiere vi ikke har avtale med vil bli ettersendt.

Priser - for innhenting av ledningsdata tilknyttet netteiere vi ikke har avtale med

PDF - pr. bestilte netteier

kr. 600,- / Ekskl. mva.

SOSI pr. bestilte netteier

kr. 1800,- / Ekskl. mva.

Annet format - pr. bestilte netteier

kr. 2690,- / Ekskl. mva.

  • Gjelder formatene DWG, DXF, SHAPE etc.

Priser - levering av terrengmodell sammen med ledningsdata

Pr. registrerte henvendelse

kr. 2200,- / Ekskl. mva.

  • Du kan bestille en terrengmodell (basert på kartverket nasjonale høydemodell) sammen med ledningsdataene vi utleverer. Bestillingen registrerer man i Ledningsportalen, samtidig som man legger inn en henvendelse om ledningsdata for planlegging.

Les mer om denne tjenesten her.

Priser - generell informasjon

Dersom man bestiller kart i et område netteier ikke har infrastruktur, betaler man ikke for dette. Netteierne har satt begrensning i størrelsen på området som data kan utleveres for, se nærmere spesifisering ved bestilling av netteier. Leveringstid er 5 virkedager.

Ved bestilling av svært store områder vil Geomatikk ta kontakt for nærmere avklaring og priser.

Fakturering

Husk å oppgi fakturaadresse og fakturareferanse. Vi anbefaler e-faktura eller faktura på e-post. Betalingsfrist er 14 dager.

For mer informasjon, kontakt Geomatikk på tlf. 09146 / 915 09146.

Tilleggstjenester

Har du andre eksterne GIS-filer som du ønsker å få konvertert eller slå sammen, kan du benytte deg av vår filformateringstjeneste.

Netteiere vi har avtale med

Hvilke netteiere vi har avtale med om utlevering av ledningsdata for planlegging

Hva med de netteiere vi ikke har avtale med?

Om du søker opp en kommune ovenfor, vil du oppdage at det mest sannsynligvis er flere netteiere vi ikke har avtale med om utlevering av ledningsdata for planlegging. Men fortvil ikke - for å forenkle anskaffelse av slik informasjon ytterligere, har vi utvidet vår tjeneste til også å anskaffe ledningsnettet for de netteierne vi ikke utfører denne tjenesten for. Dermed sparer du tid, og kan motta komplett ledningsnett på avtalt format. I Ledningsportalen kan du også finne en oversikt over de netteierne vi ikke har avtale med - og på den måten ta direkte kontakt med disse netteierne selv, eller spørre oss om vi kan innhente disse dataene på vegne av deg. Alt dette gjør du enkelt i registreringsskjemaet vårt i Ledningsportalen. 

Har du spørsmål?

Hvorfor kan jeg ikke bruke prosjekteringskart når jeg skal grave?

Du kan ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette har å gjøre med at mye av infrastrukturen i Norge er dårlig dokumentert og i mange tilfeller har kablene usikker beliggenhet. Ofte må kablene påvises og lyttes opp for deretter å markeres på bakken før graving settes i gang. Flere av våre netteiere vi har avtale med stiller dessuten krav til påvisning før graving dersom du skal arbeide i nærheten av deres infrastruktur.

Skal du grave må du derfor benytte deg av tjenesten Gravemelding/kabelpåvisning.

Hva er forskjellen på en henvendelse om Gravemelding/kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging?

Den viktigste forskjellen er at du ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette skyldes at ledningsdata kan ha dårlig kvalitet (unøyaktig beliggenhet). De fleste som bestiller ledningsdata for planlegging er enten rådgivende ingeniører, planleggere eller kommune – som trenger å vite hvordan man bør ta hensyn til eksisterende nett i forbindelse med planlegging og utbygging. Mange bestiller denne ledningsinformasjonen enten som SOSI eller DWG/DXF – format.

Sentralt ledningseierregister

Gravemelding / kabelpåvisning

Offentlige søknader

Ledningsmåling

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no