Tilleggstjenester for Ledningsdata for planlegging

For deg om skal planlegge/prosjektere, tilbyr vi relevante tilleggstjenester mot et ekstra gebyr.

Thor

Terrengmodell

Du kan bestille en terrengmodell (basert på Kartverkets nasjonale høydemodell) sammen med ledningsdataene vi utleverer. Ledningsdataene mangler ofte høydeverdi og ut fra terrengmodellen kan vi tilordne estimerte dybdeverdier (Z-koordinater) på ledningsdataene. Dybdeverdien vi tilegner ledningsdataene er standardiserte og avhenger av fagområde. Vi henter ut laserdata fra høydedata.no for deg, basert på prosjekteringsområdet du har tegnet inn i forbindelse med bestilling av ledningsdata for planlegging. Med utgangspunkt i laserdataene/punktskyene fra høydedata.no, genererer vi en terrengmodell (basert på TIN). Terrengmodellen leveres på standard DWG-format. Andre formater kan avtales. OBS: Legg merke til at dette er standardiserte høydeverdier, som ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheten.

Ledningsdataene skal fortsatt kun brukes som en orientering, og kvaliteten på innmålingen (nøyaktigheten) er fortsatt usikker tilknyttet store deler av infrastrukturen vi har. Det er også viktig å nevne at diameter og volum på objekttyper (slik som rør, skap, kummer etc.) ikke er generert. Disse visualiseres fortsatt som enkle punkter eller linjer. Geomatikk tar eventuelt kontakt for nødvendige avklaringer. 

Sjøkabler

Du kan bestille oversikt over sjøkabelnettet innenfor ditt prosjekteringsområde, samtidig som du bestiller ledningsdata. Vi laster ned og sammenstiller infrastruktur fra ulike kilder. Dette inkluderer informasjon fra de netteierne vi har avtaler med, i tillegg til informasjon fra andre netteiere og åpne datasett (blant annet fra NVE). OBS: Geomatikk innhenter informasjonen fra ulike dataleverandører og det er denne jobben vi tar betalt for. Infrastrukturen klipper vi opp mot ditt inntegnede prosjekteringsområde, og vi leverer på ønsket vektorformat og PDF. Geomatikk fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk.

Hvordan bestille tilleggstjenester?

Tilleggstjenestene bestilles enkelt samtidig som du registrerer en henvendelse om Ledningsdata for planlegging i Ledningsportalen. Du fyller ut skjemaet på vanlig måte, og under steg fem kan du bestille den eller de tilleggstjenestene som er relevante for deg.

Hva koster det?

På siden vår "Priser og vilkår" kan du lese om hva de forskjellige tilleggstjenestene koster dersom du bestiller en eller flere av disse.

PC med skjermbilde av hvordan man bestiller tilleggstjenestene på Ledningsportalen.no

Har du spørsmål?

Hvorfor kan jeg ikke bruke prosjekteringskart når jeg skal grave?

Du kan ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette har å gjøre med at mye av infrastrukturen i Norge er dårlig dokumentert og i mange tilfeller har kablene usikker beliggenhet. Ofte må kablene påvises og lyttes opp for deretter å markeres på bakken før graving settes i gang. Flere av våre netteiere vi har avtale med stiller dessuten krav til påvisning før graving dersom du skal arbeide i nærheten av deres infrastruktur.

Skal du grave må du derfor benytte deg av tjenesten Gravemelding/kabelpåvisning.

Hva er forskjellen på en henvendelse om Gravemelding/kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging?

Den viktigste forskjellen er at du ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette skyldes at ledningsdata kan ha dårlig kvalitet (unøyaktig beliggenhet). De fleste som bestiller ledningsdata for planlegging er enten rådgivende ingeniører, planleggere eller kommune – som trenger å vite hvordan man bør ta hensyn til eksisterende nett i forbindelse med planlegging og utbygging. Mange bestiller denne ledningsinformasjonen enten som SOSI eller DWG/DXF – format.

Sentralt ledningseierregister

Gravemelding / kabelpåvisning

Offentlige søknader

Ledningsmåling

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no