Grave- og Arbeidstillatelse

Hvis du skal grave eller av andre grunner disponere offentlig grunn må du først søke om grunneiers tillatelse. I Ledningsportalen kan du søke om grave- og arbeidstillatelse fra mer enn 70 norske kommuner.

Grave og arbeidstillatelse
Gravetillatelse

Gravetillatelse

Gravetillatelse trenger du dersom du skal grave i offentlig grunn. Framkommelighet og trafikkflyt er helt nødvendig for blant annet nødetater. For at nødvendig gravearbeid skal kunne utføres så trygt og effektivt som mulig er det derfor i kommunen og innbyggernes interesse å ha oversikt over hvor det graves, og hvem som utfører arbeidet. Alle arbeider som er i berøring med offentlig grunn og/eller utføres i kommuner med generell gravemeldingsplikt krever tillatelse fra kommunen. Via Ledningsportalen kan du be om en gravetillatelse for mer enn 70 kommer kommuner i Norge. 

Arbeidstillatelse

Dersom du skal utføre arbeid på offentlig grunn som ikke omfatter graving, for eksempel sette ut container, gjøre veiarbeid eller gjennomføre arrangementer som hindrer framkommelighet, så må du søke om arbeidstillatelse. Når det skal utføres arbeid på offentlig grunn må jo for eksempel containeren din stå ett eller annet sted. Det er dessuten både i kommunens og innbyggernes interesse å ha oversikt over hvem det er som eier containeren, og hvor lenge den kommer til å stå der. Via Ledningsportalen kan du be om en arbeidstillatelse for mer enn 70 kommer kommuner i Norge.

Arbeidtillatelse

Viktig informasjon til privatpersoner

Dersom du er en privatperson kan det være at du må levere en gravesøknad selv om du bare skal grave i privat grunn. De fleste kommuner har også en egen kommunal graveinstruks. Denne omhandler hovedsakelig graving på kommunens eiendom. Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn må søke kommunen om gravetillatelse. Snakk med entreprenøren som skal utføre arbeidet for deg – de kjenner ofte til lover, regler og instrukser som gjelder for graving i din kommune, eller ta direkte kontakt med kommunen din.

Hvordan registrere en søknad om gravetillatelse eller arbeidstillatelse?

Du registrerer en gravetillatelse eller arbeidstillatelse ved å logge inn i Ledningsportalen. Skjemaet er det samme både for gravetillatelse og arbeidstillatelse. Du velger skjemaet “Offentlig søknad – Vei/VA” i Ledningsportalen. Se brukerveiledninger nedenfor om du er usikker på hvordan du skal fylle ut skjemaet. Alternativt kan du besøke siden "Brukerveiledninger" hvor du finner en samling av alle våre brukerveiledninger.

Er du usikker på om vi har avtale med din kommune, ta en titt på siden Publikumsportaler. Her finner du en oversikt over alle kommunene vi samarbeider med, og hvor du kan levere enten en VA / -sanitærmelding eller grave- / arbeidstillatelse via Ledningsportalen vår!

Offentlige-søknader

Hvordan levere en grave- / eller arbeidstillatelse i Ledningsportalen?

Hvordan tegne og benytte funksjoner tilknyttet arbeidsvarslingsplanen i en gravetillatelse / arbeidstillatelse

Hvordan sende inn en arbeidsvarslingsplan i Ledningsportalen

Har du spørsmål?

Hvilke regler gjelder i min kommune?

Det er over 350 kommuner i Norge, og mange av disse har ulike regler for graving i både privat og offentlig grunn. I en del kommuner vil du få informasjon fra oss tilknyttet de ulike retningslinjene når du bestiller en Gravemelding/kabelpåvisning. Men felles for alle kommuner er at du leverer en gravesøknad i forkant før gravearbeidet settes i gang, dersom du skal grave i offentlig grunn.

Dersom du er en privatperson kan det være at du må levere en gravesøknad selv om du bare skal grave i privat grunn. De fleste kommuner har også en egen kommunal graveinstruks. Denne omhandler hovedsakelig graving på kommunens eiendom.

I Ledningsportalen kan du søke om grave- og arbeidstillatelse, og registrere VA/Sanitærmelding for over 70 kommuner i Norge. Les mer om offentlige søknader her.

Kommuner vi ikke har avtale med må du selv ta kontakt med direkte. Du er selv pliktig til å undersøke om hvilke regler som gjelder i din kommune.

Uavhengig av kommunens regler, er du pliktig til å undersøke om det finnes nedgravde ledninger der du skal grave. Dette kalles en Gravemelding og registreres enkelt i Ledningsportalen. 

Skal jeg søke om arbeidstillatelse eller gravetillatelse?

Gravetillatelse trenger du hovedsakelig dersom du skal grave i offentlig grunn. Dersom du skal utføre arbeid på offentlig grunn som ikke omfatter graving, for eksempel sette ut container, gjøre veiarbeid eller gjennomføre arrangementer som hindrer framkommelighet så må du søke om arbeidstillatelse.

I hvilke kommuner kan jeg levere en grave- / arbeidstillatelse eller VA / -sanitærmelding gjennom Ledningsportalen?

Vi har avtale med flere kommuner i Norge. På siden Publikumsportaler finner du en oversikt over alle kommunene vi samarbeider med, og hvor du kan levere enten en VA / -sanitærmelding eller grave- / arbeidstillatelse via Ledningsportalen vår!

Priser og vilkår

Kart for planlegging / prosjektering

Offentlige søknader

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no