Akutte hendelser 

Dersom det oppstår en graveskade må den aktuelle netteieren kontaktes umiddelbart. 

Du finner telefonnummer til de fleste netteiere under "akuttelefon" i vårt sentrale ledningseierregister. 

Maria

Geomatikk gir opplysninger om ledningsnettet til over 190 ledningseiere i hele landet i åpningstiden. For en del netteiere har vi etablert en vaktordning som behandler akutte hendelser som vannlekkasjer hele døgnet – alle dager i året.

Dersom du må grave i forbindelse med vannlekkasje eller kabelbrudd

  1. Registrer saken i Ledningsportalen som en “Gravemelding/kabelpåvisning”
  2. Huk av akutt henvendelse i registreringen
  3. Ring 91509146 for å varsle dette muntlig (døgnåpent alle dager)
  4. Ring de netteiere som ikke har avtale om vaktordning med Geomatikk. Du finner telefonnumre til de fleste netteiere under “akutttelefon” i vårt sentrale ledningseierregister.

Dersom det oppstår en graveskade

  1. Geomatikk reparerer ikke kabler i forbindelse med graveskader, det er det netteieren som følger opp selv.
  2. Melding om kabelskade (feilmelding) skal skje umiddelbart til den aktuelle netteieren. Du finner telefonnummer til de fleste netteiere under “akuttelefon” i vårt sentrale ledningseierregister. For andre netteiere, se lokal telefonoppføring.
  3. Dersom du mener at skaden skyldes feil ved påvisning eller kart, skal skaden også umiddelbart meldes til Geomatikk på telefon 915 09146, ikke til påviser.

For Telenors kabler gjelder i tillegg følgende:

  • Skade på Telenors kabler meldes umiddelbart til tlf. 915 05000
  • Behov for omlegging av kabler må meldest netteier snarest (www.telenor.no/kabelnett)

Har du spørsmål?

Hva er vaktordningen til Geomatikk?

Ved en akutt hendelse – som for eksempel omfattende strømbrudd eller vannlekkasjer kan det være nødvendig å sette i gang med å grave for å utbedre feilen umiddelbart. For at man skal unngå å skade annen infrastruktur ytterligere er det nødvendig å lokalisere / påvise kabler så raskt som mulig. For en del netteiere utfører vi denne tjenesten døgnet rundt, med umiddelbar utrykning. Du finner oversikten over hvilke netteiere vi har avtale med ved å søke opp din aktuelle kommune i vårt Sentrale Ledningseierregister her. Dersom telefonnummeret tilknyttet netteieren er oppgitt til 915 09146 betyr det at vi har avtale om utrykning / akutt behandling. Står det oppgitt et annet telefonnummer må du kontakte netteieren direkte via dette nummeret.

Hvem er økonomisk ansvarlig ved en graveskade?

Hvem som står økonomisk ansvarlig ved en graveskade vil variere fra hendelse til hendelse. Men det viktig å merke seg at du som graver har en undersøkelsesplikt. Det betyr at du er ansvarlig for å skaffe deg en oversikt over hvem og eventuelt hvor infrastrukturen ligger i bakken – slik at du ikke skader kabler i forbindelse med arbeider. Dersom du på forhånd undersøker via vår gravemeldingstjeneste er du på den sikre siden. Og dersom du er privatperson – husk også at det er entreprenøren som skal legge inn en henvendelse om gravemelding-/ kabelpåvisning. Da slipper du å eventuelt å stå ansvarlig dersom uhellet skulle skje.

Hvordan kan jeg unngå graveskader?

Opprett en henvendelse om gravemelding-/kabelpåvisning via vår Ledningsportal. Du vil da få en tilbakemelding på hvorvidt det ligger kabler i området du skal grave i – og om kablene trengs å påvises (merkes opp) før arbeidet settes i gang. Om det noen netteiere Geomatikk ikke har avtale med er du pliktig til å ta kontakt med disse selv.

Hva gjør jeg om skade oppstår på grunn av dårlige kart eller feil ved kartene?

Det hender at infrastrukturen i enkelte områder er dårlig dokumentert. Noen kabler og traseer kan fra langt tilbake i tid være digitalisert for hånd, eller tegnet inn for frihånd lenge før vi fikk avanserte innmålingsverktøy ved bruk av GPS/GNSS. Disse kablene har derfor usikker beliggenhet og ligger ikke nødvendigvis som vist på kartet. Geomatikk tar i bruk avanserte metoder for å oppdage slike feil i kartene. Når disse feilene blir avdekket sender vi ut en påviser som markerer opp hvor kablene faktisk går. Av og til kan allikevel skader oppstå. Meld ifra til Geomatikk og netteieren umiddelbart dersom det mot formodning skulle oppstå en skade. Mer informasjon finner du ovenfor.

Sentralt Ledningseierregister

Informasjon om god nettdokumentasjon

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no