KGrav

Før du søker om gravetillatelse må du i enkelte kommuner søke om tillatelse til å ha ledninger i bakken. I KGrav kan du også koordinere gravearbeider. Løsningen sørger for at relevante netteiere blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering, slik at dere kan legge kabler i samme grøft.

Kgrav laptop

Hva er KGrav?

Nedgravd infrastruktur fungerer som samfunnets nervetråder. For å beskytte dette nettverket av rør og kabler må kommunene ha oversikt over hvem som eier ledningene, og hvor de er gravd ned. Derfor er det nødvendig å søke grunneier om tillatelse til å ha ledninger i bakken – før du begynner å planlegge graving, og søke om gravetillatelse. 

Samordning og koordinering 

KGrav er løsning for deg som er infrastruktureier med utbyggingsprosjekter som krever en forhåndsgodkjent plan. Du registrerer dine planer samt hvilket geografisk område det skal arbeides i. Men løsningen sørger også for at relevante ledningsaktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering.

Geomatikk---Profilbild

Mer om KGrav

KGrav er en løsning for koordinering av planer for gravearbeider. Systemet ivaretar kravene til samordning av gravearbeider som er nedfelt i graveinstrukser.

KGrav er beregnet for infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter som krever en forhåndsgodkjent plan. Den enkelte aktør registrerer sine planer samt hvilket geografisk område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering.

  • Aktører som har eller planlegger ledninger eller annen infrastruktur i grunnen
  • Forvaltere av områder som det må tas hensyn til ved planlegging av gravearbeider
  • Veieier/Veiholder (kommuner og Statens vegvesen)
  • Andre interessenter

I KGrav legges planer om graving inn for koordinering med andre aktører. Hensikten er å:

  • Redusere antall gravinger
  • Hindre unødig forringelse av veigrunnen
  • Redusere ulemper for publikum og næringsdrivende

KGrav har en felles database for ledninger og annen infrastruktur i grunnen som autoriserte brukere har tilgang til.

Publikum har tilgang til informasjon om planene for graving gjennom publikumsportaler.

Har du spørsmål?

Hvilke regler gjelder i min kommune?

Det er over 350 kommuner i Norge, og mange av disse har ulike regler for graving i både privat og offentlig grunn. I en del kommuner vil du få informasjon fra oss tilknyttet de ulike retningslinjene når du bestiller en Gravemelding/kabelpåvisning. Men felles for alle kommuner er at du leverer en gravesøknad i forkant før gravearbeidet settes i gang, dersom du skal grave i offentlig grunn.

Dersom du er en privatperson kan det være at du må levere en gravesøknad selv om du bare skal grave i privat grunn. De fleste kommuner har også en egen kommunal graveinstruks. Denne omhandler hovedsakelig graving på kommunens eiendom.

I Ledningsportalen kan du søke om grave- og arbeidstillatelse, og registrere VA/Sanitærmelding for over 70 kommuner i Norge. Les mer om offentlige søknader her.

Kommuner vi ikke har avtale med må du selv ta kontakt med direkte. Du er selv pliktig til å undersøke om hvilke regler som gjelder i din kommune.

Uavhengig av kommunens regler, er du pliktig til å undersøke om det finnes nedgravde ledninger der du skal grave. Dette kalles en Gravemelding og registreres enkelt i Ledningsportalen. 

Må jeg ha tillatelse for å grave på min eiendom?

Ved graving på privat grunn varierer praksisen mellom ulike kommuner. I de fleste kommuner trenger du ikke søke kommunen om tillatelse til å grave på egen tomt. Noen kommuner har generell gravesøknadsplikt, som betyr at du må levere en offentlig søknad / gravesøknad også når du skal grave på egen tomt. Det betyr at du må levere en gravesøknad til kommunen selv om du bare skal grave i privat grunn. Gjelder arbeidet graving for vann og avløp som skal kobles til et offentlig VA-nett, må du alltid søke om tillatelse hos kommunen ved å registrere en VA-melding.

De fleste kommuner har også en egen kommunal graveinstruks. Denne omhandler hovedsakelig graving på kommunens eiendom. Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn må søke kommunen om gravetillatelse.

Generelt er du selv pliktig til å undersøke om hvilke regler som gjelder i din kommune.
Husk at du uavhengig av kommunens regler, er pliktig til å undersøke om det finnes nedgravde kabler og ledninger på tomten din før du begynner å grave. Dette kalles en Gravemelding og registreres enkelt i Ledningsportalen.

Hvor oppretter jeg bruker eller plan i KGrav?

Bestillingsskjema (registrering av planer) og informasjon om opprettelse av ny bruker finner du her. 

Publikumsportaler

Kart for planlegging / prosjektering

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no