Priser og vilkår - Gravemelding

Å opprette en bruker i Ledningsportalen er gratis. Om det skal betales gebyr (brukerbetaling) er opp til netteieren.

Om kundeportalen

Brukerbetaling

Flere netteiere har besluttet at brukeren skal betale for utlevering av kart og kabelpåvisning i felt. Det er opp til hver enkelt netteier å bestemme om de skal ta betalt for tjenesten eller ikke, derfor kan den være gratis hos noen, og gebyrbelagd hos andre.

Byggherre er avgjørende for om det må betales gebyr

Det er viktig å oppgi hvem som er byggherre for det aktuelle oppdraget, da dette vil avgjøre om tjenesten blir gebyrbelagt. Hvis man graver for noen av følgende byggherrer er tjenesten gratis:

 • Grunneiere (gjelder ikke droppkabler/inntakskabler).
 • Offentlig forvaltning og offentlige foretak som har ansvar for fremføring av infrastruk- tur og som driver ikke-kommersiell virksomhet, slik som kommuner, fylkeskommuner, Statens Vegvesen, Nye Veier, Bane NOR, mv.

For øvrige byggherrer må det betales gebyr som beskrevet nedenfor. Avvik fra denne modellen finnes i oversikten nedenfor.

Dersom grunneier (ikke offentlig etat) skal grave/trenger påvisning «i annen manns grunn» eller på offentlig grunn, vil det påløpe gebyr.

Dersom andre byggherrer (ikke grunneiere/offentlige etat), skal grave/trenger påvisning for arbeider på annen manns grunn eller på offentlig grunn, vil også det påløpe gebyr.

Gebyr for utlevering av kart

Utlevering av kart

Kr 625,- / Inkl. mva.

 • For 1 netteier

Utlevering av kart

Kr 1000,- / Inkl. mva.

 • For 2 netteiere

Utlevering av kart

Kr 1375,- / Inkl. mva.

 • For 3 netteiere

Utlevering av kart

Kr 1500,- / Inkl. mva.

 • For flere enn 3 netteiere

Gebyr for påvisning

Påvisning

Kr 2000,- / Inkl. mva.

 • For 1 netteier

Påvisning

Kr 3000,- / Inkl. mva.

 • For 2 netteiere

Påvisning

Kr 3875,- / Inkl. mva.

 • For 3 netteiere

Påvisning

Kr 4000,- / Inkl. mva.

 • For flere enn 3 netteiere

Gebyrbelagte tjenester uavhengig av byggherre

For følgende tjenester vil brukeren fortsatt bli belastet et gebyr uavhengig av byggherre:

 • Påvisning av droppkabler/inntakskabler
 • Påvisning samme dag (forseringstillegg)
 • Påvisning utenom normal arbeidstid (Gjelder ikke akutte hendelser)
 • 2. gangs påvisning dersom det bestilles påvisning på samme område innen gyldighetstiden for påvisningen (1 måned).
 • Påvisning når Geomatikk vurderer at bestiller kan grave etter kart
 • Påvisning av private ledninger
 • Påvisning av spesifikke punkter som skjøter, rørender, etc. i nettet

Digital påvisning og maskinstyring

Standard pris for tjenesten er kr 1600 + mva. pr. påvisning (uavhengig av størrelsen på området) og leveres som LandXML-fil. Ta kontakt med Geomatikk dersom du ønsker å få filene konvertert til et annet filformat. Vi konverterer mellom de aller fleste filformater og koordinatsystemer.

Les mer om tjenesten hvor du kan legge inn ledningsdata for maskinstyring rett inn i gravemaskinen din.

 

Avbestillingsfrist - påvisning

Ordremottaket i Geomatikk sender ut melding om at påvisning er bestilt og tidspunkt avtales. En eventuell avbestilling av påvisning må skje senest kl.14:00 dagen før avtalt tidspunkt. Ved avbestilling etter forannevnte frist vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 800,00 (Ekskl. mva.) / kr. 1000,00 (Inkl. mva.)

Kan man reservere seg mot brukerbetaling?

Det å ikke innhente informasjon eller få utført påvisning av nett kan påvirke ansvarsforhold ved skader på ledningsnett. Telenor har informert om at man ser på det som som grovt uakstomt, og at de vil vurdere politianmeldelse i forbindelse med en eventuel skadesak. Hvis du allikevel ønsker å reservere deg mot bruker- betalte tjenester kan du ta kontakt med Geomatikk.

Fakturering

Husk å oppgi fakturaadresse og fakturareferanse. Vi anbefaler e-faktura eller faktura på e-post. Betalingsfrist er 14 dager.

For mer informasjon, kontakt Geomatikk på tlf. 09146 / 915 09146.

Netteiere med brukerbetaling

Nedenstående netteiere har besluttet at utlevering av kart og påvisning i felt skal betales av bestilleren.

Telenor Norge og Telenor Norge Kabel-TV (Tidl. Canal Digital) 01.04.2015
Asker kommune Gebyr for veilys. Betalingsfritak dersom byggherre er Asker kommune, seksjon veg og trafikk. 01.05.2015
Bærum kommune Gebyr for veilys. Betalingsfritak dersom byggherre er Bærum kommune, seksjon veg og trafikk. 01.05.2015
Akershus Energi Varme AS 01.06.2015
GlobalConnect 01.06.2015
Hålogaland Bredbånd AS 15.06.2015
Sandefjord Bredbånd AS 01.10.2015
Signal Bredbånd AS 01.10.2015
Stjørdal kommune Gebyr for fjernvarme, gatelys, signalkabel og vann- og avløpsnett. 01.11.2015
Ullensaker kommune 02.11.2015
Drammen kommune Gebyr for veilys, signalkabler eller fibernett. 01.03.2016
Fredrikstad Fjernvarme AS 01.06.2016
Østfold Energi AS 01.06.2016
Renevo AS 01.07.2016
Statkraft Energi 12.09.2016
Harstad kommune 01.10.2016
Infonett Røros AS 01.10.2016
Get 01.05.2017
TDC 01.05.2017
Kvitebjørn Varme 01.01.2018
Skagerak Varme 01.12.2017
Air Liquide Skagerak 01.12.2017
Powertech 01.01.2018
Kinn kommune fiber 01.07.2018
Universitetet i Bergen - avd. IT 01.08.2018
Rana Kommune 01.09.2018
BKK Digitek AS 01.11.2018
Solør Bioenergi 01.01.2019
Viken Fiber 01.01.2019
NTE Marked 01.02.2019
Oslofjord Varme 08.04.2019
Innlandet Fiber 20.05.2019
Gigafib 25.03.2019
Tussa IKT 02.01.2020
Tafjord Connect 02.01.2020
Afiber 02.01.2020
Istad Fiber BB 13.03.2020
NordVest Fiber AS 18.03.2020
Larvik Kommune 01.04.2020
Bredbåndsfylket Troms AS 16.03.2020
Obos OpenNet 18.09.2020
Namsos Kommune 01.11.2020
BE Varme AS 01.11.2020
NMBU 17.11.2020
Numedal Fiber 04.12.2020
Enivest 09.12.2020
Eidsiva Bredbånd 04.09.2020
Lillehammer kommune Gebyr for veilys, signalkabler eller fibernett. 01.03.2021

Har du spørsmål?

Hvilke priser og vilkår gjelder for bestilling av ledningsmåling?

Bestillingsløsningen for ledningsmåling består av et skjema som fylles ut. Etter at skjema er fylt ut og sendt inn av deg behandles henvendelsen som en prisforespørsel. Vi ser på jobben og vurderer omfanget (størrelse, beliggenhet, antall meter ledninger som skal måles inn). Deretter sender vi deg en tilbakemelding på hva jobben vil koste. Har ditt firma rammeavtale med Geomatikk vil du få tilbakemelding på pris basert på avtalen.

Hvilke priser og vilkår gjelder ved bestilling av offentlige søknader?

Behandling av søknader er normalt gebyrbelagt. Her gjelder kommunens gebyrregulativ.


For KGrav-planer gjelder følgende satser:

 • For ledningsaktører med full KGravtilgang koster det ingenting å legge inn en plan i KGrav
 • For privatpersoner eller aktører med begrenset tilgang til KGrav koster det 1900,- + mva per plan

Sentralt ledningseierregister

Ledningsdata for planlegging

Offentlige søknader

Ledningsmåling

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no