Hva gjør jeg hvis det oppstår en skade?

Dersom det oppstår en skade må du snarest ta kontakt med den eller de ledningseierne som eier ledningene og varsle dem om dette. For mer info se under akutte hendelser.