Hva gjør jeg om skade oppstår på grunn av dårlige kart eller feil ved kartene?

Det hender at infrastrukturen i enkelte områder er dårlig dokumentert. Noen kabler og traseer kan fra langt tilbake i tid være digitalisert for hånd, eller tegnet inn for frihånd lenge før vi fikk avanserte innmålingsverktøy ved bruk av GPS/GNSS. Disse kablene har derfor usikker beliggenhet og ligger ikke nødvendigvis som vist på kartet. Geomatikk tar i bruk avanserte metoder for å oppdage slike feil i kartene. Når disse feilene blir avdekket sender vi ut en påviser som markerer opp hvor kablene faktisk går. Av og til kan allikevel skader oppstå. Meld ifra til Geomatikk og netteieren umiddelbart dersom det mot formodning skulle oppstå en skade. Mer informasjon finner du ovenfor.