Hva koster digitale påvisningsmerker til maskinstyring?

Standard pris for tjenesten er kr 1695 + mva. pr. påvisning det bestilles maskinstyring for. Dataene leveres som LandXML-fil. Ta kontakt med Geomatikk dersom du ønsker å få filene konvertert til et annet filformat. Vi konverterer mellom de aller fleste filformater og koordinatsystemer.