Hva koster digitale påvisningsmerker til maskinstyring?

Finn mer informasjon om priser og vilkår her.

Dataene leveres som LandXML-fil. Ta kontakt med Geomatikk dersom du ønsker å få filene konvertert til et annet filformat. Vi konverterer mellom de aller fleste filformater og koordinatsystemer.