Hvilke netteiere kan jeg kommunisere med i Ledningsportalen?

Når du registrerer din henvendelse i Ledningsportalen, vil du få opp en oversikt over hvilke ledningseiere som Geomatikk utfører tjenesten for. Du vil i tillegg få en oversikt over aktuelle netteiere som Geomatikk videreformidler henvendelser til, men som vil svare deg opp separat. Til sist vil du få en oversikt over hvilke netteiere du må kontakte direkte. Det sentrale ledningseierregisteret gir deg nødvendig kontaktinformasjon for disse netteierne. Geomatikk tar forbehold om at registeret kan være mangelfullt.