Hvilke priser og vilkår gjelder ved bestilling av offentlige søknader?

Behandling av søknader er normalt gebyrbelagt. Her gjelder kommunens gebyrregulativ.


For KGrav-planer gjelder følgende satser:

  • Kr 4810,- ekskl. mva. for planer som krever koordinering
  • Kr 1900,- ekskl. mva. for planer som ikke krever koordinering