Hvilke priser og vilkår gjelder ved bestilling av offentlige søknader?

Behandling av søknader er normalt gebyrbelagt. Her gjelder kommunens gebyrregulativ.


For KGrav-planer gjelder følgende satser:

  • For ledningsaktører med full KGrav-tilgang koster det ingenting å legge inn en plan i KGrav
  • For privatpersoner eller aktører med begrenset tilgang til KGrav koster det 1950,- + mva per plan