Hvordan fungerer digital påvisning til maskinstyring?

Digital påvisning betyr at samtidig som felttekniker kartlegger og merker infrastrukturen med spray eller merkepinner, måler han også inn traseene digitalt. Dette gjøres med centimeterpresisjon (CPOS) og dataene gjøres tilgjengelig for nedlasting i Ledningsportalen – slik at merkene enkelt kan overføres rett inn i maskinstyringssystemet ditt. Hør med oss dersom du er usikker på om maskinstyringssystemet ditt støtter våre filformater.

Vi tar forbehold om at digitale påvisningsmerker til maskinstyring kun er tilgjengelig for bestilling i de områder hvor vi bruker egne feltteknikere, og ikke der vi har underleverandører.