Hvordan skal jeg som utbygger oppfylle kravet til tilbakerapportering?

Geomatikk har utviklet funksjonalitet i GeoGrav-appen som gjør at du enkelt kan rapportere tilbake avdekkede ledningsnett som ikke flyttes. Dette gjøres ved hjelp av georefererte bilder som tas og sendes direkte fra appen. Dokumentasjonen blir automatisk knyttet til aktuelle ordre og tilgjengeliggjøres for ledningseier. Du kan også bestille ledningsmåling i Ledningsportalen for dokumentasjon av ledningsnett som er flyttet til ledningseier.