Hvordan kan jeg få påvisningsdata til mitt maskinstyringssystem?

Bestillingen gjøres i Ledningsportalen og dataene blir gjort tilgjengelig for nedlasting i Ledningsportalen i LandXML-format. LandXML er et universelt format som kan importeres i de mest brukte maskinstyringssystemer.  Om formatet ikke er egnet for ditt bruk, er det mulig å få filene konvertert til et annet filformat hvis ønskelig. Geomatikk kan levere data på de aller fleste filformater og koordinatsystemer. For å bestille filkonvertering, trykk her. Hør med oss dersom du er usikker på om maskinstyringssystemet ditt støtter våre filformater.