Må jeg betale for å få utlevert ledningsdata for planlegging?

Dersom du er grunneier for hele området det etterspørres kart for, har du krav på å få utlevert ledningsdata for din egen eiendom gratis PDF/SOSI/GML-format. Dersom du ønsker å få levert ut ledningsdata på andre formater eller raskere enn 24 timer, så må du betale et gebyr for dette.

Hvis du ikke er grunneier for hele området, må du som tidligere betale for å få utlevert ledningsdata. Ønsker du kartet utlevert raskere enn 24 timer, må du i tillegg betale et hastegebyr for dette. Les mer om priser og vilkår for ledningsdata for planlegging.