Når må jeg betale for å få utført kabelpåvisning?

En rekke ledningseiere har bestemt at utbygger må betale for kabelpåvisning dersom han ønsker dette utført raskere enn 5 virkedager. Det vil klart fremgå i Ledningsportalen om ønsket dato for påvisning vil kunne medfører betaling eller ikke.

I tillegg vil noen ledningseiere i større grad enn tidligere sende ut kart isteden for å foreta påvisning. Dersom du som utbygger/graveentreprenør likevel ønsker at det skal foretas påvisning, kan du bestille dette som en tilleggstjeneste mot betaling. Les mer om priser og vilkår for gravemelding og kabelpåvisning.