Alta kommune har signert avtale med Geomatikk

Alta kommune har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste og Søknadsbehandling via Geomatikk. Oppstart 01.10.2019.