Altibox Carrier har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste, samt ledningsdata for planlegging

Altibox Carrier har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste. Geomatikk vil også utføre kabelpåvisning på vegne av denne netteieren.

Ved bestilling av ledningsdata for planlegging for denne netteieren, omfatter avtalen utlevering av ledningsdata i SOSI / PDF-format – men vi kan konvertere til de aller fleste formater og koordinatsystemer dersom det ønskes. Du kan bestille ledningsdata for planlegging og prosjektering via vår Ledningsportal. Les mer om tjenesten her.

Oppstart 05.09.22.