BE Varme har signert avtale med Geomatikk

BE Varme har signert avtale om Gravemeldingstjenesten og KGrav. Oppstart fra 01.11.2020. Det innføres brukerbetaling, og bestiller vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding/bekreftelse på bestilt påvisning.