Bredbåndsfylket Troms AS innfører brukerbetaling – med oppstart fra og med 16.03.2020

Bredbåndsfylket Troms AS innfører brukerbetaling – med oppstart fra og med 16.03.2020

Brukerne vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding/bekreftelse på bestilt påvisning.