Brønnøy kommune har signert avtale med Geomatikk

Brønnøy kommune har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste (oppstart 24.08.2020) og Søknadsbehandling via Geomatikk (oppstart 01.09.2020).