Drammen Fjernvarme har signert avtale med Geomatikk om utlevering av kart for prosjektering

Avtalen gjelder utlevering av kart for planlegging og prosjektering (PDF/SOSI-format).