Eidsiva Bredbånd tar over Innlandet Fiber fra og med 01.05.20

For våre brukere av Gravemeldingstjenesten vil det ikke få noen konsekvenser – bortsett fra at du kun får en tilbakemelding som omfatter Eidsiva Bredbånd / Innlandet Fiber.