Enebakk kommune har utvidet avtalen med Geomatikk – som nå også inkluderer veilys

Veilys i Enebakk har blitt en del av gravemeldingstjenesten. Ved å levere en Gravehenvendelse i Enebakk kommune vil du da også få en tilbakemelding på kommunens gatelys. Oppstart 26.03.2021.