Enebakk kommune har signert avtale med Geomatikk

Enebakk kommune har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste. Vi informerer om VA / Signalkabler dersom det ligger infrastruktur i ditt graveområde.