Enivest AS har signert avtale om Gravemeldingstjenesten

Det innføres brukerbetaling, og bestiller vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding/bekreftelse på bestilt påvisning.

Oppstart 09.12.2020.