Enivest har utvidet dekningsområdet i avtalen med Geomatikk

Enivest logo

Enivest har utvidet dekningsområdet i gravemeldingsavtalen med Geomatikk til å også omfatte Etne og Tysnes. Enivest vil selv stå for påvisning i området, men alt av henvendelser skal gå via Geomatikk og Ledningsportalen.

Oppstart 23.11.23.