Equinor ASA har signert avtale med Geomatikk

Equinor ASA har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste og utlevering av kart for planlegging og prosjektering via Geomatikk. Oppstart 01.07.2019.