Færder kommune har sagt opp Gravemeldingstjenesten og GeoSak med Geomatikk

Dette trer i kraft 19.01.2022.  Fremover kan Færder kommune kontaktes på:

Telefon dagtid: 33 39 00 00
Akutt etter kl. 15.30 og i helger: 415 10 416
Epost: gravemelding@faerder.kommune.no
Adresse: Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy