Gasnor utvider avtalen med Geomatikk

Gasnor har utvidet avtalen med Geomatikk om Gravemeldingstjenesten til også å omhandle Hitra. Gasnor vil selv utføre påvisning i område.