Gildeskål kommune har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste

Gildeskål kommune har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste. Geomatikk vil også utføre kabelpåvisning på vegne av denne netteieren. Oppstart  19.04.22.